Kurumiçi Yatay Geçiş Başvuruları (Ön Lisans)

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI

ÖNLİSANS PROGRAMLARI KURUMİÇİ  YATAY GEÇİŞ DUYURUSU

 

 

A - ŞARTLAR

1- Öğrencinin ayrılacağı bölüm/programdaki alt sınıf derslerinin tümünü alarak sınavlarını başarmış olması ve sağladığı genel not ortalamasının;

a) Aynı düzeyde farklı diploma programlarındaki yatay geçişlerde en az 3,00 olması,

b) Aynı düzeyde eşdeğer diploma programlarındaki yatay geçişlerde en az 2,00 olması gerekir.

2- Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına kurumiçi yatay geçiş öğrenci kabulünde, öğrencinin kayıt olduğu yıldaki özel yetenek sınavını başarmış olması gerekir.

3- İkinci öğretimden normal öğretime kurumiçi yatay geçiş yapılabilmesi için ikinci öğretimde ilk % 10'a girme şartı aranır.

4- Aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler.

5- Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden farklı diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması ve genel not ortalamasının en az 3,00 olması gerekir.

6- Kurumiçi yatay geçiş başvuruları, Dumlupınar Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesi çerçevesinde değerlendirilir.  Yönerge için tıklayınız.

 

 

B - GEREKLİ BELGELER

1.   Başvuru Formu Başvuru formu için tıklayınız.

2.   Not Durum Belgesi (Onaylı Transkript)

3.   Ders İçerikleri (Onaylı)

4.   Disiplin cezası alıp almadığına dair belge (Onaylı)

                5. ÖSYS Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)

 

 

C - BAŞVURU YERİ VE BAŞVURU ŞEKLİ

Bütün müracaatlar belgeler tamamlanmış olarak başvuru süresi içerisinde ilgili Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine şahsen yapılacaktır.

 

D - KONTENJANLAR

Kontenjanlar için tıklayınız

 

 

E - TAKVİM

 

Başvuru başlangıç tarihi

30 Ocak 2017

Başvuru bitiş tarihi

03 Şubat 2017

Değerlendirme

06-07 Şubat 2017

Başvuru sonuçlarının birim internet sitesinde  ilan edilmesi

08 Şubat 2017

Kayıt tarihleri

09-10 Şubat 2017

27 Ocak 2017, Cuma / 674 defa okundu.