Yan Dal Duyurusu

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAN DAL DUYURUSU

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca Üniversitemize 2017– 2018 Eğitim-Öğretim Yılında Yan Dal başvurularında aranan şartlar ve takvim aşağıda belirtilmiştir.

            A – ŞARTLAR

1-Başvurular, ilan edilen başvuru takviminde belirtilen son başvuru tarihine kadar ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe yapılır.

2- Bir öğrenci aynı anda birden fazla yandal programına tercih sıralaması yaparak başvurabilir.

3-Başvurularda çekilme işlemi yapılmış (W notu alınmış) dersler, alınmamış ders kapsamında değerlendirilir.

4-Öğrencinin yandal programına başvurusunun geçerli olabilmesi için;

a) Başvurduğu yarıyıla kadar anadal lisans programında aldığı tüm kredili derslerden DD veya üzeri ve ortalamaya katılmayan derslerden YT notu almış olması ve genel not ortalamasının en az 2.50 olması,

b) Öğrencinin anadal lisans programına kayıt yaptırdığı ilk yarıyılından itibaren en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılının başında başvurmuş olması gerekmektedir.

 

      

B - GEREKLİ BELGELER (Başka bir fakülteye başvuru yapılması halinde)

1- Öğrenci Belgesi

2- Not belgesi (onaylı transkript).

 

            C – YAN DAL PROGRAMI MÜRACAAT TARİHLERİ

12 Temmuz 2017

İlgili fakültelere müracaatın başlangıç tarihi

21 Temmuz 2017

İlgili fakültelere müracaatın son günü

24 Temmuz – 04 Ağustos 2017

Değerlendirme

11 Ağustos 2017

Sonuçların ilgili fakülte web sitesinde ilan edilmesi

 

           

D- YAN DAL KONTENJANLARI

Kontenjanları için tıklayınız

 

E- İLGİLİ BAĞLANTILAR

Dumlupınar Üniversitesi Yan Dal Programı Yönergesi için tıklayınız

06 Temmuz 2017, Perşembe / 610 defa okundu.