2017-2018 Bahar Yarıyılı Kurumlar Arası Yatay Geçiş

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI

KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ DUYURUSU

(ÖN LİSANS PROGRAMLARI)

 

A – ŞARTLAR

1- Kurumlararası yatay geçiş, yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.

2- Kurumlararası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması şarttır. (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın belirlemiş olduğu 4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılığı tablosuna göre)

3- Ayrılacağı kurumdaki bütün sınavları başarmış olması,

4- Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

5- Kurumlararası yurt içi ve yurt dışı yatay geçiş başvuruları, Dumlupınar Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesi çerçevesinde değerlendirilir.  Yönerge için tıklayınız.

 

B - GEREKLİ BELGELER

1- Başvuru formu  Başvuru formu için tıklayınız.

2- Not durum belgesi (onaylı transkript).

3- Onaylı ders içerikleri

4-  Öğrencinin ÖSYM sınavına girdiği yıla ait ÖSYS Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)

5- Disiplin cezası alıp almadığına dair belge

6- Yurt dışından yatay geçiş başvurusunda bulunacak olan öğrencilerin Transkriptleri (not belgesi) ve ders müfredatı yabancı dilde olanların ilgili evraklarının Türkçe çevirilerini de getirmeleri gerekmektedir.

7- Yurt dışından yatay geçiş başvurusunda bulunacak olan öğrencilerin öğrenim gördükleri Üniversite için tanınırlık belgesi.

 

 

C – BAŞVURU YERİ VE BAŞVURU ŞEKLİ

Bütün müracaatlar belgeler tamamlanmış olarak başvuru süresi içerisinde ilgili Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine şahsen yapılacaktır.

 

D – KONTENJANLAR

Kontenjanlar için tıklayınız.

 

E – TAKVİM

Başvuru Başlangıç Tarihi

15 Ocak 2018

Başvuru Bitiş Tarihi

24 Ocak 2018

Başvuru Değerlendirme Tarihleri

25-29 Ocak 2018

Asil ve Yedek Adayların Birim Web Sayfalarında İlanı

31 Ocak 2018

Asil Adayların Kayıt Tarihleri

05-06 Şubat 2018

Yedek Kontenjanların Birim Web Sayfalarında İlanı

07 Şubat 2018

Yedek Adayların Kayıt Tarihleri

08-09 Şubat 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

19 Ocak 2018, Cuma / 1656 defa okundu.