Dairemiz Görev ve Yetkileri

Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı, 03.07.1992 tarih ve 3837 sayılı kanunla kurulan Dumlupınar Üniversitesi’nin faaliyete geçmesiyle birlikte 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 51/a maddesi gereği genel hükümlere göre kurulmuştur.

“Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”nin 31. maddesinde Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’nın görevleri:

 

Öğrencilerin yeni kayıt, kabul ve ders durumları ile ilgili gerekli işleri yapmak,

Mezuniyet, kimlik, burs, mezunların izlenmesi işlemlerini yürütmek,

Verilecek diğer benzeri görevleri yerine getirmek şeklinde belirtilmiştir

Bu çerçevede: Merkezi otomasyon sistemi ile çalışmaları yürüten Öğrenci İşleri Başkanlığı tarafından

genel olarak;

 

Her Öğretim yılı Akademik Takvim taslağının hazırlanarak Üniversite Senatosuna sunulması ve kabul edilen Akademik Takvimin dağıtımının yapılması,

Birim, Bölüm ve Program açma teklifi dosyalarının incelenmesi, Senato onayından sonra Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığına gönderilmesi,

Açılan birim, bölüm ve programların otomasyon sistemine girilmesi,

ÖSYM tarafından Üniversitemize yerleştirilen öğrencilerin otomasyon sistemine girilmesi ve kayıt hazırlıklarının yapılması,

Ek kontenjan, Dikey Geçiş, Yatay Geçiş öğrencilerinin sisteme girilmesi ve kayıtlarının yapılması,

Kayıt yenileme hazırlıklarının yapılması ve uzaktan kayıt işlemlerinin yapılması,

Bakanlar Kurulunca Belirlenen Öğrenci katkı payı ve Öğrenim Ücretlerinin öğrenci bazında hazırlanması,

Kayıt yaptıran öğrencilerin şifre işlemlerinin yapılması,

Öğrencilerin ders kayıtlarının yapılması ve kayıt hatalarının sistemde düzeltilmesi,

Not girişlerindeki hataların giderilmesi ve maddi hataların sistemde düzeltilmesi,

Akademik izin işlemleri ile Disiplin ve ceza işlemlerinin ilgili kurumlara bildirilmesi ve sisteme girilmesi,

Mezuniyet kararlarının incelenmesi ve Diplomaların hazırlanması, Diploma Yerine Geçen Belgelerin hazırlanarak birimlere gönderilmesi,

Diploma Eki Belgelerinin hazırlanması ve birimlere gönderilmesi,

Öğrencilere transkript verilmesi,

Yaz okulu çalışmalarının yapılması ve yaz okulu sonunda diğer Üniversitelerden ders alan öğrencilerin notlarının ilgili Üniversitelere gönderilmesi,

Yönetmelik, Yönerge ve Uygulama Esasları çalışmalarının yapılması,

Her Öğretim yılında öğrenci ve öğretim elemanlarına verilmek üzere Öğrenci Rehberi kitapçığının hazırlanması,

Eğitim-Öğretim ve Öğrenci ile ilgili YÖK, ÖSYM, Valilik, KYK ve diğer kurum ve kuruluşlar ve üniversitemizin birimleri ile yazışmaların yapılması gibi iş ve işlemler yapılmaktadır.

Son Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2016, Perşembe