6569 Sayılı Af Kanunu

6569 SAYILI KANUNLA İLGİLİ AF DUYURUSU

26.11.2014 tarihli ve 29187 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6569 Sayılı Kanun’un 32. maddesi ile 2547 sayılı Kanun’a eklenen Geçici 68.  Maddede;

 “Yükseköğretim kurumlarından bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilişiği kesilen öğrenciler, ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş ay içinde başvuruda bulunmaları hâlinde, geçici 58 inci maddede yer alan esaslara göre, ilgili yükseköğretim kurumunda açılmış program ve ders var ise takip eden eğitim-öğretim yarıyılında, yoksa takip eden eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler.” hükmü yer almaktadır.

 

Söz konusu madde kapsamında; üniversitemizden ilişiği kesilen ve üniversitemize kayıt hakkı kazandığı halde kayıt yaptırmayan öğrencilerin (terör suçundan hüküm giyenler hariç) 26 Kasım 2014 - 26 Nisan 2015 tarihleri arasında aşağıdaki belgelerle birlikte ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe müracaat etmeleri halinde öğrenimlerine devam edebilirler.

Ancak, 2014-2015 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında öğrenimine devam etmek isteyenler başvurularını 06 Şubat 2015 tarihine kadar yapmaları gerekmektedir.

 

Başvuruda İstenen Belgeler:

1. Başvuru formu    

2.  Lise Diploması (Diplomanın aslı kayıt sırasında görüldükten sonra onaylanan fotokopisi öğrenci dosyasına konulacak olup, aslı öğrenciye iade edilecektir. Diplomanın aslı görülmeden kayıt işlemi yapılmaz.)

 3. Savcılık sabıka kaydı

 4. Nüfus cüzdan fotokopisi

 5. Askerlik tescil veya terhis belgesi

 6. Son altı ay içinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf

 7. İlk defa kayıt yaptıracaklardan yerleşme sonuç belgesi

 

Not: Kimlik bilgilerinizde mahkeme kararı, evlilik vb. değişiklikleri önceki halleri ile yazınız, değişiklikle ilgili belge fotokopilerini ekleyiniz. 

Son Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2015, Perşembe