2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yan Dal Programı Duyurusu

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAN DAL PROGRAMI DUYURUSU

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yan Dal Programı başvurularında aranan şartlar ve takvim aşağıda belirtilmiştir.

            A – ŞARTLAR
1-Başvurular, ilan edilen başvuru takviminde belirtilen son başvuru tarihine kadar ilgili Dekanlığa Koronavirüs (Covid 19) salgını nedeniyle elektronik ortamda yapılacaktır. Müracaat için tıklayınız.

2- Bir öğrenci aynı anda birden fazla yandal programına tercih sıralaması yaparak başvurabilir.

3-Başvurularda çekilme işlemi yapılmış (W notu alınmış) dersler, alınmamış ders kapsamında değerlendirilir.

4-Öğrencinin yandal programına başvurusunun geçerli olabilmesi için;

a) Başvurduğu yarıyıla kadar anadal lisans programında aldığı tüm kredili derslerden DD veya üzeri ve ortalamaya katılmayan derslerden YT notu almış olması ve genel not ortalamasının en az 2.50 olması,

b) Öğrencinin anadal lisans programına kayıt yaptırdığı ilk yarıyılından itibaren en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılının başında başvurmuş olması gerekmektedir.

       

B - GEREKLİ BELGELER (Başka bir fakülteye başvuru yapılması halinde)

1- Öğrenci Belgesi

2- Not belgesi (onaylı transkript).

 

            C – YAN DAL PROGRAMI MÜRACAAT TARİHLERİ

13 Temmuz 2020

İlgili fakültelere müracaatın başlangıç tarihi

24 Temmuz 2020

İlgili fakültelere müracaatın son günü

27 Temmuz – 29 Temmuz 2020

Değerlendirme

07 Ağustos 2020

Sonuçların ilgili fakülte web sitesinde ilan edilmesi

            

D- YAN DAL PROGRAMI KONTENJANLARI

Kontenjanları için tıklayınız.

 

E- İLGİLİ BAĞLANTILAR

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yan Dal Programı Yönergesi için tıklayınız.

11 Temmuz 2020, Cumartesi / 374 defa okundu.