Ön Lisans Programları Kurumlar Arası Yatay Geçiş

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI

KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ DUYURUSU

(ÖN LİSANS)

 

 

A – ŞARTLAR

1- Kurumlar arası yatay geçiş, yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.

2- Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması şarttır. (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın belirlemiş olduğu 4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılığı tablosuna göre)

3- Ayrılacağı kurumdaki bütün sınavları başarmış olması,

4- Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

5- Kurumlar arası yurt içi ve yurt dışı yatay geçiş başvuruları, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesi çerçevesinde değerlendirilir.  Yönerge için tıklayınız.

 

B - GEREKLİ BELGELER

1- Başvuru formu  Başvuru formu için tıklayınız.

2- Not durum belgesi (onaylı transkript).

3- Onaylı ders içerikleri

4-  Öğrencinin ÖSYM sınavına girdiği yıla ait ÖSYS Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)

5- Disiplin cezası alıp almadığına dair belge

6- Yurt dışından yatay geçiş başvurusunda bulunacak olan öğrencilerin Transkriptleri (not belgesi) ve ders müfredatı yabancı dilde olanların ilgili evraklarının Türkçe çevirilerini de getirmeleri gerekmektedir.

7- Yurt dışından yatay geçiş başvurusunda bulunacak olan öğrencilerin öğrenim gördükleri Üniversite için tanınırlık belgesi.

 

 

C – BAŞVURU YERİ VE BAŞVURU ŞEKLİ

Bütün müracaatlar belgeler tamamlanmış olarak başvuru süresi içerisinde ilgili Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine yapılacaktır.

 

D – KONTENJANLAR

Kontenjanlar için tıklayınız.   

E – TAKVİM

Başvuru Başlangıç Tarihi

07.01.2019

Başvuru Bitiş Tarihi

18.01.2019

Başvuru Değerlendirme Tarihleri

21.01.2019 – 25.01.2019

Asil ve Yedek Adayların Birim Web Sayfalarında İlanı

29.01.2019

Asil Adayların Kayıt Tarihleri

04.02.2019 – 06.02.2019

Yedek Adayların Kayıt Tarihleri

11.02.2019 – 12.02.2019

18 Ocak 2019, Cuma / 439 defa okundu.