2019-2020 Güz Yarıyılı Yılı Yan Dal Programı

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

2019-2020 GÜZ YARIYILI YILI YAN DAL PROGRAMI DUYURUSU

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca 2019-2020 Güz Yarıyılı Yan Dal Programı başvurularında aranan şartlar ve takvim aşağıda belirtilmiştir.

            A – ŞARTLAR
 

1-Başvurular, ilan edilen başvuru takviminde belirtilen son başvuru tarihine kadar ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe yapılır.

2- Bir öğrenci aynı anda birden fazla yandal programına tercih sıralaması yaparak başvurabilir.

3-Başvurularda çekilme işlemi yapılmış (W notu alınmış) dersler, alınmamış ders kapsamında değerlendirilir.

4-Öğrencinin yandal programına başvurusunun geçerli olabilmesi için;

a) Başvurduğu yarıyıla kadar anadal lisans programında aldığı tüm kredili derslerden DD veya üzeri ve ortalamaya katılmayan derslerden YT notu almış olması ve genel not ortalamasının en az 2.50 olması,

b) Öğrencinin anadal lisans programına kayıt yaptırdığı ilk yarıyılından itibaren en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılının başında başvurmuş olması gerekmektedir.

 

      

B - GEREKLİ BELGELER (Başka bir Fakülteye başvuru yapılması halinde)

 

1- Öğrenci Belgesi

2- Not belgesi (onaylı transkript).

 

 

            C – YAN DAL PROGRAMI MÜRACAAT TARİHLERİ

 

09 Temmuz 2019

İlgili Fakültelere müracaatın başlangıç tarihi

19 Temmuz 2019

İlgili Fakültelere müracaatın son günü

22 Temmuz – 02 Ağustos 2019

Değerlendirme

09 Ağustos 2019

Sonuçların ilgili Fakülte web sitesinde ilan edilmesi

 

           

D- YAN DAL PROGRAMI KONTENJANLARI

 

Kontenjanları için tıklayınız

 

 

E- İLGİLİ BAĞLANTILAR

 

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yan Dal Programı Yönergesi için tıklayınız

10 Temmuz 2019, Çarşamba / 350 defa okundu.