Kurum İçi Yatay Geçiş Duyurusu (2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Önlisans Programları)

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI

ÖN LİSANS PROGRAMLARI KURUM İÇİ  YATAY GEÇİŞ DUYURUSU

A- ŞARTLAR

 1. Kurum içi yatay geçişler birimler arasında aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında olabildiği gibi birim içerisindeki aynı düzeyde ve aynı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden farklı diploma programları arasında da olabilir. Bu kurum içi yatay geçişler, ön lisans programları için 2. ve 3. yarıyıllarında yapılır.
 2. Öğrencinin ayrılacağı bölüm/programdaki alt sınıf derslerinin tümünü alarak sınavlarını başarmış olması ve sağladığı genel not ortalamasının;
  • Aynı düzeyde farklı diploma programlarındaki yatay geçişlerde en az 3,00 olması,
  • Aynı düzeyde eşdeğer diploma programlarındaki yatay geçişlerde en az 2,00 olması gerekir.
 3. İkinci öğretimden normal öğretime kurum içi yatay geçiş yapılabilmesi için ikinci öğretimde ilk % 10'a girme şartı aranır. (*)
 4. Aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler.
 5. Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden farklı diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması ve genel not ortalamasının en az 3,00 olması gerekir.

B- BAŞVURU YERİ VE BAŞVURU ŞEKLİ

Bütün müracaatlar belgeler tamamlanmış olarak başvuru süresi içerisinde çevrimiçi yapılacaktır. Müracaat için tıklayınız.

Kayıt hakkı elde eden adayların kesin kayıtları, ilgili Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine aşağıda belirtilen tarihlerde evrak asılları ile şahsen müracaat ederek yüz yüze yapılacaktır.

C- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. Başvuru Dilekçesi (Dilekçe için tıklayınız)
 2. Not Durum Belgesi (Onaylı transkript ya da E-Devlet Üzerinden alınan transkript)
 3. Disiplin durumunu gösterir belge (Onaylı ya da E-İmzalı)
 4. ÖSYS Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)
 5. İkinci Öğretim programından Normal Öğretim Programına geçmek isteyen öğrenciler için kayıtlı olduğu programda %10’a girdiğini gösterir belge(*)

D – DEĞERLENDİRME

       Kurum içi yatay geçiş başvuruları, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesi çerçevesinde değerlendirilir.  Yönerge için tıklayınız.

E – KONTENJANLAR

       Ön Lisans Programları

F – TAKVİM

Başvuru Başlangıç Tarihi

23.01.2023 (09.00)

Başvuru Bitiş Tarihi

27.01.2023 (17.00)

Başvuru Değerlendirme Tarihleri

30.01.2023-02.02.2023

Asil ve Yedek Adayların Başvuru

Sonuçlarının Birim Web Sayfalarından İlanı

03.02.2023

Asil Adayların Kayıt Tarihleri

06.02.2023 – 08.02.2023

Kayıt Hakkı Kazanan Yedek Adayların Birim

Web Sayfasında İlan Edilmesi

09.02.2023

Yedek Adayların Kayıt Tarihleri

10.02.2023

 

G – TABAN PUANLAR

       Taban puanları için tıklayınız.

H – DERS İÇERİKLERİ

       2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Yarıyılında yatay geçiş başvurularında bulunacak öğrencilerimize ıslak imzalı belge verilmeyecektir. İlgili öğrenciler, https://obs.dpu.edu.tr/oibs/bologna adresinden ders içeriklerine ulaşılabilecektir

(*) İkinci öğretim programından normal öğretim programına geçmek isteyen öğrencilerin başvuru yaparken bu belgeyi yüklemeleri zorunludur.

 

19 Ocak 2023, Perşembe / 369 defa okundu.