DPÜ Mevzuat

 Dumlupınar Üniversitesi Mevzuatı

Başarı Değerlendirme Yönergesi 

Çift Anadal Yönergesi  

Diploma, Sertifika ve Belgeler ile İlgili Yönerge  

Diploma, Geçici Mezuniyet Belgesi ve Diğer Belgelerin İkinci Kez Düzenlenmesi ile İlgili Esaslar  

Genel Not Ortalamalarının Mutlak Sistem Karşılıkları (100' lük Sistem Dönüşüm Tabloları, 03.12.2015 tarihinden önce mezun olan öğrencileri kapsar) 

Genel Not Ortalamalarının Mutlak Sistem Karşılıkları (100' lük Sistem Dönüşüm Tabloları, 03.12.2015 tarihinden sonra mezun olan öğrencileri kapsar) 

Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesi 

İngilizce Hazırlık Programından ve Zorunlu Yabancı Dil Derslerinden Muafiyet Yönergesi  

İlk Yüzde On Başarı Değerlendirme Yönergesi  

Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 

Müfredat Değişiklikleri ile İlgili İntibak Yönergesi 

Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği  

Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

Önlisans/Lisans Öğrenci Sınıfı Belirleme Yönergesi  

Ön Lisans ve Lisans Programlarına İntibakta Mevcut Başarı Notlarının Harf Notlarına Dönüştürülmesi Esasları  

ÖnLisans Lisans Programına Kabul, İlk Kayıt ve Ders İntibak Yönergesi  

Sınav Yönergesi 

Simav teknoloji fakültesi bilimsel hazırlık programı yonergesi

Staj Yönergesi 

Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 

Yabancı Uyruklu Öğrenci Yönergesi 

Yandal Programı Yönergesi  

Yatay Geçiş Yönergesi 

Yaz Okulu Yönetmeliği

Yaz Okulu Esasları

Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 

 

 

Son Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2017, Salı