Ders Kayıt İşlemleri

1.DERS KAYIT AŞAMALARI  

Ders kayıt tarihleri içerisinde Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden ders seçim ve ders kayıt işlemleri aşağıda belirtildiği şekliyle ve sırasıyla yapılması gerekmektedir.

 • SİSTEME GİRİŞ (http://obs.dpu.edu.tr)
  • “Öğrenci Girişi“ butonunu tıklayınız.
  • Öğrenci no ve şifreniz ya da E-Devlet seçeneği ile giriş yapınız.
  • Öğrenci Bilgi Sistemine girişlerde yaşanabilecek şifre problemlerinde kayıtlı oldukları birimlerin kurumsal e-posta adresi aracılığı ile yeni şifre talebinde bulunulabilinecektir.
 • DERS EKLEME
  • [Ders ve Dönem İşlemleri] menüsüne giriniz,
  • [Ders Kayıt] alt menüsüne giriniz.
  • (+) butonuna basarak dersleri ekleyiniz.(Birinci sınıf öğrencileri, tabi oldukları müfredatlarının ilk iki yarıyılında yer alan derslerden muaf oldukları dersler dışındaki dersleri bırakamazlar.)
 • KESİNLEŞTİRME
  • Ders ekleme işlemi tamamlandıktan sonra ders kaydının kesinleştirilmesi gerekmektedir. Bunun için önce “KONTROL ET”(**) sonrasında “KESİNLEŞTİR”(***)  butonunu tıklayınız. 

! Ders kayıt tarihleri içerisinde ders kaydını kesinleştirmeyen öğrenci ders kaydını yaptırmamış kabul edilir.

(**) Seçilen derslerin kontrol edilerek kesinleştirme işleminin yapılması.

(***) Varsa öğrenim ücreti/katkı payı tutarının öğrenci numarası ile ödenmesi gerekmektedir. Ödenmemesi durumunda ders kayıt kesinleştirme işlemi gerçekleştirilemez.  

 • DERS DEĞİŞİKLİĞİ

Ders kayıt tarihleri içerisinde ders kaydını kesinleştiren, ancak danışman onayı yapılmamış öğrencilerden ders değişikliği yapmak isteyenler, bu işlemi çevirim içi (online) olarak yapabilirler.

Ders değişikliği yapan öğrenci, tekrar kesinleştirme işlemi yapmak zorundadır.

 • DANIŞMAN ONAYI

Kesinleştirilen ders kaydının, kayıt yenileme süreci içerisinde ilgili danışman tarafından incelenerek onaylanması gerekmektedir.

Ders kayıt onayı için öğrencilerin danışmanlarına ulaşmalarına gerek yoktur.

 • EKLE-SİL

Ders kayıt tarihlerinden sonra ders kaydında eksik/hata olan öğrenciler akademik takvimde belirtilen ekle- sil tarihlerinde danışmanları ile danışmanlarının kurumsal e-posta adresleri üzerinden ya da yüz yüze iletişime geçerek ders ekle-sil talebinde bulunabileceklerdir. Ders ekle-sil yapılması durumunda, kaydın danışman tarafından tekrar onaylanması gerekmektedir.

 • UZAKTAN EĞİTİM YÖNTEMİ İLE YÜRÜTÜLECEK DERSLER

Üniversitemizde uzaktan öğretim yöntemi ile yürütülecek derslerin ders adında (Uzaktan Öğretim) ya da (Distance Education) ifadesi yer almaktadır. Bu kapsamda kayıt yapılan derslerin incelenmesi ve ilgili derslerin oys.dpu.edu.tr adresi üzerinden takip edilmesi gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi için uzem.dpu.edu.tr adresinde yer alan duyuruları takip ediniz.

2. ÇİFT ANA DAL DERS KAYDINA İLİŞKİN BİLGİLER

 • Çift ana dal öğrencisinin ders kaydında "Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği"ndeki ders kayıt kuralları geçerlidir.
 • İki yarıyıl üst üste çift ana dal programından ders seçmeyen öğrencinin çift ana dal programından kaydı silinir.
 • Çift ana dal programına kayıtlı öğrenci ana dalına ait katkı payı/öğrenim ücreti esaslarına tabidir.
 • Ana dalından mezun olan ve sadece çift ana dalına ders kaydı yaptıracak öğrenci, çift ana dal öğrenci numarası ile (varsa) harç ödemesini yapacaktır.

3. ÖĞRENİM ÜCRETİ / KATKI PAYI ÖDENMESİNE AİT BİLGİLER

 • Katkı payı/öğrenim ücreti tablolarında belirtilen katkı payı/öğrenim ücreti tutarları ders kaydı yapılan yarıyılı kapsamaktadır.
 • Hazırlık sınıfında öğrenim görecek ikinci öğretim/uluslararası öğrenciler, kayıt yaptırdıkları programın öğrenim ücretini ödeyeceklerdir.
 • İkinci öğretim programında öğrenim gören öğrenciler kayıt duyurusunda yer alan ÖĞRENİM ÜCRETİ/KATKI PAYI MİKTARLARI tablosunda yer alan ücreti, Uluslararası öğrenci kapsamında kayıt yaptıran öğrenciler ise, yine kayıt duyurusunda yer alan ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERE UYGULANACAK DÖNEMLİK ÖĞRENİM ÜCRETLERİ tablosunda belirtilen miktarı ödeyeceklerdir.
 • Öğrenim ücreti/katkı payı ödemeleri sadece Ziraat Bankası ATM’lerinden ve Ziraat Bankası İnternet Bankacılığı üzerinden öğrenci numarası ile yapılabilecektir.(****)

(****) Ziraat Bankası İnternet Bankacılığı/ ATM ödeme işlem adımları;   

 • Ödeme işlemleri
 • Eğitim Sınav Ödemeleri
 • Üniversite Harç Ödemeleri
 • Kütahya Dumlupınar Üniversitesi seçilir
 • Öğrenci numarası girilip öğrenim ücreti ödenecektir.

4. ÖNEMLİ UYARILAR

 • Üniversitemize ait eğitim öğretimi düzenleyen mevzuatı mutlaka okuyunuz. (Mevzuat için tıklayın)
 • Üniversitemiz internet sayfasında yapılan öğrenci duyurularını sürekli takip ediniz.
 • OBS'de kayıtlı GSM numaranızı güncel tutarak Üniversitemiz tarafından gönderilen SMS leri mutlaka okuyunuz.
 • Öğrenci Kimlik kartı ile ilgili bilgi almak için tıklayınız.
 • Öğrenci Bilgi Sistemine (OBS) giriş şifrenizi kimseyle paylaşmayınız.
 • Ders kaydını yaptırmamanız durumunda, ilgili yarıyıldaki derslere devam edemeyeceğinizi ve öğrencilik haklarından faydalanamayacağınızı unutmayınız.
 • Mazereti nedeniyle süresi içerisinde ders kayıt işlemlerini tamamlayamayan öğrenciler, akademik takvimde yer alan mazeretli kayıt başvuru tarihleri içerisinde başvurması ve mazeretinin birim yönetim kurulunda kabul edilmesi halinde öğrenci bilgi sistemi üzerinden ders kaydını yapabileceklerdir.
 • Öğrenci Bilgi Sisteminde, harç tutarı vb. konular için Fakülte/ Yüksekokul/ Meslek Yüksekokulu öğrenci işleri veya bölüm sekreterleri ile irtibata geçilecektir.
 • Ön Lisans/Lisans programlarında kayıtlı olup azami öğrenim süresini tamamlayan ve ek süre sınav haklarını kullanan / kullanmayan öğrencilerden; başarısız, hiç almadığı veya DZ notlu ders sayısı 5 ve altında olanlar,

a) Uygulaması olmayan başarısız dersleri için sınav hakkı (yarıyıl içi/ yarıyıl sonu/ bütünleme) kullanmak isteyenlerle,

b) Uygulaması olan başarısız derslerle, hiç almadığı veya DZ notlu dersler için bir defaya mahsus devam hakkı kullanmak isteyenler, ders ücretlerini/ dönem ücretlerini ödemek şartıyla ders kaydı yapacaklardır.

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Son Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024, Perşembe