YÖK Mevzuatı (Öğrenci)

 

Ek Madde 1 uyarınca yapılacak yatay geçiş işlemlerinde güz ve bahar dönemi için yükseköğretim kurumları tarafından yürütülecek işlemlere ilişkin usul ve esaslar
Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Önlisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik
Öğrenci Disiplin İşlemleri (2547 Sayılı Kanun'un 54'üncü maddesi)

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik
Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar   /   Yurtdışından Öğrenci Kabulü İle İlgili YÖK Yazısı             

Zorunlu hazırlık sınıfında başarısız olan ve ilişiği kesilen öğrencilerin eğitim dili Türkçe olan programlara yerleştirilmeleriyle ilgili YÖK esasları

Zorunlu hazırlık sınıfında başarısız olan ve ilişiği kesilen öğrencilerin eğitim dili Türkçe olan programlara yerleştirilmeleriyle ilgili YÖK esasları (6. Madde Değişikliği)

7143 Sayılı Kanunun Uygulama İlkeleri
7417 Sayılı Kanun İle 2547 Sayılı Kanuna Eklenen Geçiçi Madde 83 Uygulama İlkeleri
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Sağlık Lisans Tamamlamalarına İlişkin Usul ve Esaslar
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı İlahiyat Lisans Tamamlamalarına İlişkin Usul ve Esaslar
Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği
 

 

Son Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2023, Cuma