Mevzuat Düzenleme İlkeleri

Taslak yönetmelik/yönerge/esas hazırlamada uyulacak ilkeler;

  • Taslağın üst normlara aykırı olmaması,
  • Taslağın madde metinlerinin kısa ve anlaşılır biçimde düzenlenmesi, ayraç içinde açıklayıcı hükümlere yer verilmemesi,
  • Taslağın mevcut düzenlemeyle karşılaştırılmasının yapılarak Ek-1’de yer alan karşılaştırma tablosunun düzenlenmesi,
  • Taslağın, Rektörlük Makamına sunulmadan önce ilgili birimlerden ek-2’de yer alan formla görüş alınması (İç Denetim Birimi, Hukuk Müşavirliği, Eğitim Öğretim Komisyonu vb) ve görüşlerin değerlendirilerek ek-3’de yer alan formun doldurulması,
  • İlgili birimlerden gelen görüşlerin değerlendirilmesi ve birim kurulunda görüşülüp karar alınması,
  • Görüşe gönderilen taslak, görüşlerin değerlendirildiği ek-3’te yer alan form, görüşler dikkate alınarak düzenlenen nihai taslak ve genel gerekçe,  karşılaştırma tablosu elektronik ortamda hazırlanan son hali, onaylanmış bir şekilde Senato’ya sunulmak üzere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir. 

              

Son Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2019, Cuma