YKS Sonuçlarına Göre Üniversitemize Yerleşen Yeni Öğrenci Kayıtları

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
YKS SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞEN YENİ ÖĞRENCİ KAYITLARI

YKS sonuçlarına göre Üniversitemize yeni yerleşen adaylar, kayıtlarını Genel Akademik Takvimde belirtilen tarihlerde E-devlet üzerinden yapabilecektir. E-devlet üzerinden e-kayıt zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır (Belge zorunluluğu bulunmayan bölümler için e-devlet üzerinden yapılması önerilir). E-devlet üzerinden e-kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle e-kayıt yapamayan adaylar, Genel Akademik Takvimde belirtilen tarihlerde mesai saatlerinde (08:30-12:30---13:30-17:30) kayıt işlemlerini yerleştikleri fakülte/ yüksekokul/ meslek yüksekokullarına şahsen gelerek yaptırabileceklerdir. Genel Akademik Takvim için tıklayınız.

KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

 • Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda, yerleşmiş olduğunuz programın karşısında yazan "Özel Koşul ve Açıklamaları" ile https://www.dpu.edu.tr/index/sayfa/482/yks-aday-ogrenci-programlari linkinde yer alan aday öğrencilere yönelik yapılan duyuruları mutlaka inceleyiniz.
 • Belirtilen tarihler arasında e-kayıt veya şahsen kayıt yaptırmayan aday, herhangi bir hak iddia edemez.
 • Üniversitemiz, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.
 • Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan bölümlere e-kayıt yapılmamakta olup, bu bölümlerin kayıt koşulları farklılık gösterebileceğinden adayların Güzel Sanatlar Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi internet sayfalarında yer alan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.
 • Yabancı Dil I-II (İngilizce) Dersleri Muafiyet Sınavı ile  İsteğe Bağlı ve Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı Programıyla ilgili detaylı bilgi için ydyo.dpu.edu.tr web sitesindeki duyurular takip edilmelidir.
 • İngilizce Hazırlık Sınıfı Hakkında Bilgilendirme (2023-2024) duyurusu için tıklayın
 • İngilizce Hazırlık Sınıfı Akademik Takvimi için tıklayın
 • İngilizce Hazırlık Sınıfı Aday Öğrenci Sayfası için tıklayın

KAYIT AŞAMALARI

Üniversitemize yerleşen öğrencilerin kayıtları iki aşamadan oluşmaktadır.

BİRİNCİ AŞAMA: E-Devlet Üzerinden “E-Kayıt” veya “Şahsen” Yapılacak Kayıt
İKİNCİ AŞAMA: Öğrenim Ücreti Ödeme ve Ders Kaydı

 

BİRİNCİ AŞAMA
-A-
YKS SONUÇLARINA GÖRE YERLEŞEN ÖĞRENCİ ADAYLARININ
E-DEVLET ÜZERİNDEN E-KAYIT İŞLEMLERİ

 • Üniversitemize YKS ile yerleşen öğrenci adaylarının, e-kayıt yapabilmeleri için PTT şubelerinden e-devlet şifresi almaları gerekmektedir.
 • E-Devlet şifresiyle https://www.turkiye.gov.tr adresine girerek e-kayıt işlemlerinizi e-kayıt kılavuzunda belirtilen açıklamalara göre tamamlayınız. (E-Kayıt Kılavuzu için tıklayınız)
 • Askerlik durum bilgileri Asker Alma Dairesinden, lise mezuniyet bilgileri Milli Eğitim Bakanlığından e-kayıt sisteminde takip edilebileceğinden, öğrenci adaylarının ayrıca bu durumlarıyla ilgili belge getirmelerine gerek yoktur. Ancak, mezun olduğu halde Milli Eğitim Bakanlığından lise mezuniyet bilgisi alınamayan öğrenciler e-kayıt yapamayacak, sistem tarafından yerleştiği fakülte/ yüksekokul/ meslek yüksekokuluna yönlendirilecekler ve şahsen kayıt yapacaklardır.
 • E-kayıt işlemlerini tamamlayan öğrenciler kayıt olduklarını gösterir barkotlu bilgisayar çıktısını almaları gerekir.
 • E-devlet üzerinden e-kayıt yaptıran öğrencilerin kayıt tarihlerinde Üniversitemize gelmelerine veya belge getirmelerine gerek yoktur.

-B-
YKS SONUÇLARINA GÖRE YERLEŞEN ÖĞRENCİ ADAYLARININ
ŞAHSEN MÜRACAATLARINA GÖRE YAPILACAK KAYIT İŞLEMLERİ

E-devlet üzerinden e-kayıt yapmayan/yapamayan adaylar, kayıt için nüfus cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı ve lise diplomaları ile birlikte ilgili fakülte/ yüksekokul/ meslek yüksekokuluna başvurmaları gerekmektedir.

          Ancak;

 • Yerleştikleri Programların "özel koşulunda" ayrıca bir belge belirtilen bölümlere yerleşen adaylar, bu belgelerini şahsen kayıt esnasında teslim etmeleri gerekmektedir.
 • Şahsen kayda gelen adayların MEB mezuniyet sorgusunda sorun olması halinde, kayıtlarının yapılabilmesi için lise diplomaları veya mezuniyet belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Bu nedenle, şahsen kayda gelen adayların lise diplomalarının yanlarında bulunması önerilir.
 • MSB-ASAL sorgusu sonucu durumu sorunlu olan öğrenci adaylarının, askerlik durumu kayıt olmalarına engel olmayacaktır.
 • Aynı düzeyde başka örgün yükseköğretim programına kayıtlı olduğu tespit edilen adayların (lisans-lisans, ön lisans-ön lisans) kayıtları yapılmayacaktır. Adayların, aynı düzeyde diğer yükseköğretim kurumu ile ilişiklerinin bulunmadığını belgelemeleri halinde kayıtları yapılacaktır. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan, ancak ortaöğretim kurumlarında, ön lisans programında veya lisans programlarında mezun aşamasında olup, staj, bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 29 Aralık 2023 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

 

ÖĞRENCİ KİMLİK KARTI İŞLEMLERİ

Kayıtları tamamlanan öğrencilerimizin öğrenci kimlik kartlarının derslerin başlama tarihinden önce düzenlenebilmesi için (E-Devlet üzerinden yapılan kayıtlar, en az 1 saat sonra Üniversitemiz öğrenci bilgi sistemine aktarılmaktadır.);

Öğrenci bilgi sistemine “obs.dpu.edu.tr” adresinden “Öğrenci Girişi” seçeneğini kullanarak, “E-Devlet İle Giriş” seçeneği ile giriş yaparak aşağıdaki işlemleri tamamlamaları gerekmektedir.

a) Öğrenci Bilgi Sistemine ilk girişte yer alan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında düzenlenmiş olan açık rıza beyan onayının verilmesi,

b) Öğrenci Bilgi Sisteminde yer alan iletişim bilgilerinin (GSM numarası, e-posta adresi vb.) güncellenmesi,

c) Öğrenci kimlik kartlarının düzenlenmesinde, Öğrenci Bilgi Sisteminde yer alan fotoğraf esas alınacağından, yüzünüzün net görüneceği fotoğrafınızın yüklü olması veya yüklenmesi/güncellenmesi. 

d) Öğrenci bilgi sistemine, e-devlet ile giriş seçeneğini kullanmadan kendi belirleyecekleri bir kişisel parola ile giriş yapmak isteyen öğrenciler, e-devlet ile giriş yaptıktan sonra kullanıcı işlemleri/şifre değiştir seçeneği ile parola oluşturarak öğrenci bilgi sistemine sonraki girişlerinde öğrenci numarası ve belirledikleri parola ile giriş yapabilirler.

İKİNCİ AŞAMA

ÖĞRENİM ÜCRETİ (HARÇ) ÖDEME VE DERS KAYIT İŞLEMLERİ

Üniversitemize yeni yerleşen ve kayıt işlemlerini tamamlayan (e-kayıt ya da şahsen kayıt) öğrenciler güz yarıyılı ders kayıt işlemlerini ve harç ödemelerini Genel Akademik Takvimde belirtilen kayıt yenileme tarihlerinde yapacaklardır. Ders kayıt işlemleri ve harç ödemeleri ile ilgili olarak Üniversitemiz internet sitesinde ayrıca duyuru yapılacaktır.

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Son Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2023, Salı