DGS (Ek Yerleştirme) Sonuçlarına Göre Üniversitemize Yerleşen Yeni Öğrenci Kayıtları

DGS (DİKEY GEÇİŞ SINAVI) EK YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE

ÜNİVERSİTEMİZ PROGRAMLARINA KAYIT YAPTIRACAK ADAYLAR İÇİN

KAYIT DUYURUSU

Dikey Geçiş Sınavı Ek Yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitemiz bölümlerine kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıtlarını ÖSYM tarafından açıklanan tarihlerde e-devlet kapısı üzerinden "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak yapabilecektir. E-devlet üzerinden e-kayıt zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır. E-devlet üzerinden e-kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle e-kayıt yapamayan adaylar, kayıt işlemleri ve ders intibakları için, yerleştikleri fakülteye/yüksekokula kayıt için gerekli belgelerle şahsen başvurarak ÖSYM tarafından açıklanan tarihlerde yaptırabileceklerdir.

Ayrıca, e-kayıt yaptıran adaylar ders intibakları ve kayıt için gerekli belgelerini bir dilekçe ile birlikte, kayıt tarihlerinin son gününe kadar fakülteye/yüksekokula şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

a) “DGS Ek Yerleştirme Kılavuzu’nda yerleşmiş olduğunuz Bölümün karşısında yazan “Bakınızlar” kısmını mutlaka tekrar inceleyiniz.

b) Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez. Ancak, kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığından, kazandığı programa kayıt yaptıramayan, ancak kayıt tarihinden sonra stajını tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavı vb. başararak mezuniyet hakkı elde eden ön lisans öğrencilerinin bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla bahar yarıyılı başlangıcına kadar, kayıt hakkı kazandıkları lisans programına kayıt yaptırabileceklerdir. (YÖK yazısı için tıklayınız.)

c) Üniversitemiz, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

d) Zorunlu İngilizce ve Zorunlu Arapça Hazırlık olan programlara yerleşen öğrencilerin yabancı dil hazırlık sınıfında eğitim görerek başarılı olmaları gerekmektedir.

Bu öğrencilerden, hazırlık muafiyet sınavına girmek isteyenler, İngilizce için http://ydyo.dpu.edu.tr, Arapça için http://iif.dpu.edu.tr sayfalarındaki duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.

e) Öğrenim ücreti/ katkı payı (harç) bilgilendirmesi için tıklayınız.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Ön lisans mezuniyeti YÖKSİS’ten kontrol edilecektir. YÖKSİS’ten kontrol sağlanamaması durumunda adayın mezun olduğu ön lisans programından aldığı diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı. (Belgelerin aslı görüldükten sonra iade edilecektir)

2. Nüfus cüzdanının okunaklı fotokopisi

3. İntibak ve ders saydırma işlemleri için mezun olunan ön lisans programına ait transkript ve ders içerikleri*.  (İntibak ve ders kayıt işlemlerinizi bölümlerinizden takip ediniz.)

*DGS ek yerleştirme kapsamında kayıt yapacak öğrencilerimize ıslak imzalı belge verilmeyecektir.

İlgili öğrenciler için, https://obs.dpu.edu.tr/oibs/bologna adresinden ders içeriklerine ulaşılabilecektir.

Diğer üniversitelerden başvuruda bulunacak öğrencilerin kendi Üniversitelerinden benzer yolla temin edecekleri ders içerikleri kabul edilecektir.

Not: Başka bir örgün lisans programında kaydı bulunan öğrencilerin kaydı yapılmayacaktır. Bu durumda, diğer örgün lisans programından kaydın silinmesi gerekmektedir.

Son Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2023, Çarşamba