Yönergeler, Esaslar, Senato Kararları

YÖNERGELER
Başarı Değerlendirme Yönergesi
Çift Anadal Programı Yönergesi
Diploma, Sertifika ve Belgeler ile İlgili Yönerge  
Eğitim-Öğretim Komisyonu Yönergesi
Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesi
İlk Yüzde On başarı Değerlendirme Yönergesi
İngilizce Hazırlık Programından ve Zorunlu Yabancı Dil Derslerinden Muafiyet Yönergesi 
Kariyer ve Mezun Merkezi (DPÜKAMER) Yönergesi
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönergesi
Okul Deneyimi, Öğretmenlik Uygulaması I ve Öğretmenlik Uygulaması II Dersleri Uygulama Yönergesi
Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Ders Açma, Müfredat Hazırlama ve Müfredat Değişiklikleri İle İlgili İntibak Yönergesi
Önlisans ve Lisans Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi
Önlisans ve Lisans Öğrenci Sınıf Belirleme Yönergesi
Önlisans ve Lisans Programlarına İntibakta Mevcut Başarı Notlarının Harf Notlarına Dönüştürülmesi Yönergesi
Önlisans/Lisans Programına Kabul, İlk Kayıt ve Ders İntibak İşlemleri Yönergesi
Özel ve Misafir Öğrenci Kayıt/Kabul Yönergesi
Sınav Yönergesi
Simav Teknoloji Fakültesi Bilimsel Hazırlık Programı Yönergesi
Staj Yönergesi
Üniversite Ortak Seçmeli Dersler Yönergesi
Yandal Programı Yönergesi
Yatay Geçiş Yönergesi
Yaz Okulu Yönergesi
Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Yönerge
ESASLAR
Azami Öğrenim Süresi Sonunda Verilen Ek Sınav ve Süreler ile İlgili Esaslar
Diploma, Geçici Mezuniyet Belgesi ve Diğer Belgelerin İkinci Nüshalarının Düzenlenmesi ile İlgili Esaslar
Uzaktan Öğretim Uygulama Esasları

 

SENATO KARARLARI

Değişim Programı Kapsamındaki Öğrencilerin Ders Kayıt İşlemleri ile İlgili Senato Kararı

Genel Not Ortalamalarının Mutlak Sistem Karşılıkları (100' lük Sistem Dönüşüm Tabloları, 03.12.2015 tarihinden önce mezun olan öğrencileri kapsar) 

Genel Not Ortalamalarının Mutlak Sistem Karşılıkları (100' lük Sistem Dönüşüm Tabloları, 03.12.2015 tarihinden sonra mezun olan öğrencileri kapsar) 

 

MEVZUATLARDA HÜKÜM BULUNMAYAN DURUMLARLA İLGİLİ KARARLAR

Öğrenci Bursları Üzerine Yönetim Kurulu Kararı

 

Son Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2020, Çarşamba