2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Çift Anadal Programı Duyurusu

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇİFT ANADAL PROGRAMI DUYURUSU

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Çift Anadal Programı başvurularında aranan şartlar ve takvim aşağıda belirtilmiştir.

      A – ŞARTLAR
1- Öğrenci çift anadal diploma programına kendi anadal diploma programının, lisans programlarında yalnız üçüncü veya beşinci yarıyıllarının başında, önlisans programlarında ise ikinci veya üçüncü yarıyıllarının başında ilan edilen süreler içerisinde ilgili Dekanlığı/Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne Koronavirüs (Covid 19) salgını nedeniyle elektronik ortamda yapılacaktır.  Müracaat için tıklayınız.

2- Başvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalaması 4,00 üzerinden en az 3,00 olan ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde bulunan öğrenciler, çift anadal diploma programına başvurabilirler.

3- Anadal diploma programındaki genel not ortalaması 4,00 üzerinden en az 3,00 olan, ancak anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer almayan öğrenciler de sahip oldukları aynı türdeki taban puanının çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmaması koşuluyla çift anadal diploma programına başvurabilirler.

4- Çift anadal diploma programına başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış ve herhangi bir disiplin cezası almamış olması gerekir

5- Başvurularda anadal programında çekilme işlemi yapılmış (W notu alınmış) dersler, alınmamış ders kapsamında değerlendirilir.

B - GEREKLİ BELGELER

1- Öğrenci Belgesi

2- Not belgesi (onaylı transkript).

3- Kayıtlı olduğu programın ilgili sınıfındaki başarı sıralamasını gösteren onaylı belge.

4- Anadal programına kayıt yaptırdığı yıla ait ÖSYS sonuç belgesi.

5- Anadal müfredatındaki derslerin içerikleri.

      C – ÇİFT ANADAL PROGRAMI MÜRACAAT TARİHLERİ

13 Temmuz 2020

İlgili birimlere müracaatın başlangıç tarihi

24 Temmuz 2020

İlgili birimlere müracaatın son günü

27 Temmuz – 29 Temmuz 2020

Değerlendirme

07 Ağustos 2020

Sonuçların ilgili fakülte/MYO web sitesinde ilanı

     

       D- ÇİFT ANADAL PROGRAMI KONTENJANLARI

Önlisans Programları Kontenjanları için tıklayınız.

Lisans Programları Kontenjanları için tıklayınız.

 

      E- İLGİLİ BAĞLANTILAR

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi için tıklayınız.

11 Temmuz 2020, Cumartesi / 903 defa okundu.