2020 YKS ile Üniversitemize Yerleşen Öğrencilerimizin Dikkatine

DUYURU

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
YENİ ÖĞRENCİ KAYITLARI

2020 YKS sonuçlarına göre Üniversitemize yeni yerleşen adaylar, kayıtlarını 29 Ağustos 2020- 06 Eylül 2020 Pazar 23:59 tarihleri arasında e-devlet üzerinden yapabilecektir. E-devlet üzerinden e-kayıt zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır (Belge zorunluluğu bulunmayan bölümler için pandemi nedeniyle e-devlet üzerinden yapılması önerilir). E-devlet üzerinden e-kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle e-kayıt yapamayan adaylar, kayıt işlemlerini yerleştikleri fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokullarına şahsen başvurarak 31 Ağustos 2020- 05 Eylül 2020 Cumartesi 17:00 tarihleri arasında yaptırabileceklerdir.

**Kayıtları tamamlanan öğrencilerimiz öğrenci bilgi sistemine obs.dpu.edu.tr adresinden Öğrenci Girişi seçeneğini kullanarak, kayıttan sonra kendilerine gönderilen smsde yer alan öğrenci numarası ve parola olarak T.C. Kimlik numaralarının ilk 5 karakterini kullanarak giriş yapabilirler.

 

KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

- 2020 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda, yerleşmiş olduğunuz programın karşısında yazan "Özel Koşul ve Açıklamaları" mutlaka tekrar inceleyiniz.
- Belirtilen tarihler arasında e-kayıt veya şahsen kayıt yaptırmayan aday, herhangi bir hak iddia edemez.
- Üniversitemiz, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.
- Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarında, ön lisans programında veya lisans programlarında mezun aşamasında olup staj, bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2020 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.
- E-kayıt yapılamayacak Kütahya Sosyal Bilimler MYO- Otobüs Kaptanlığı programına yerleşen öğrenci adayları 31 Ağustos 2020- 05 Eylül 2020 Cumartesi 17:00 tarihlerinde ilgili birime şahsen müracaat ederek kayıtlarını yaptırabileceklerdir. (Özel koşulla ilgili TC Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 28.08.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısı karar yazısı için tıklayınız)
- Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan bölümlere e-kayıt yapılmamakta olup, bu bölümlerin kayıt koşulları farklılık gösterebileceğinden adayların Güzel Sanatlar Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi internet sayfalarında yer alan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.
- Yabancı Dil I-II (İngilizce) Dersleri Muafiyet Sınavına katılmak isteyen Üniversitemiz öğrencileri, ydyo.dpu.edu.tr web sitesindeki duyuruları takip etmelidir.

 

KAYIT AŞAMALARI

Üniversitemize yerleşen öğrencilerin kayıtları iki aşamadan oluşmaktadır.

BİRİNCİ AŞAMA: E-Devlet Üzerinden E-Kayıt veya Şahsen Yapılacak Kayıt
İKİNCİ AŞAMA: Öğrenim Ücreti Ödeme ve Ders Kaydı

BİRİNCİ AŞAMA
-A-
2020- YKS SONUÇLARINA GÖRE YERLEŞEN ÖĞRENCİ ADAYLARININ
E-DEVLET ÜZERİNDEN E-KAYIT İŞLEMLERİ

- Üniversitemize 2020-YKS ile yerleşen öğrenci adaylarının, 29 Ağustos 2020- 06 Eylül 2020 Pazar 23:59 tarihleri arasında e-kayıt yapabilmeleri için PTT şubelerinden e-devlet şifresi almaları gerekmektedir.
- E-Devlet şifresiyle https://www.turkiye.gov.tr adresine girerek 'e-Hizmetler' adresine tıklayınız, açılan sayfanın sonunda yer alan 'Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı' başlığı altındaki 'Üniversite E-kayıt' sekmesinden kaydınızı yapınız. Kayda başlamadan önce E-Kayıt Kılavuzunu mutlaka okuyunuz. (E-Kayıt Kılavuzu için tıklayınız)
- E- kayıtta öğrencinin yerleşme bilgileri ÖSYM verisinden otomatik olarak gelecektir.
- Askerlik durum bilgileri Asker Alma Dairesinden, lise mezuniyet bilgileri Milli Eğitim Bakanlığından e-kayıt sisteminde takip edilebileceğinden, öğrenci adaylarının ayrıca bu durumlarıyla ilgili belge getirmelerine gerek yoktur. Ancak, mezun olduğu halde Milli Eğitim Bakanlığından lise mezuniyet bilgisi alınamayan öğrenciler e-kayıt yapamayacak, sistem tarafından yerleştiği fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokuluna yönlendirileceklerdir. Bu öğrenciler nüfus cüzdanı ve lise diplomaları ile birlikte 31 Ağustos 2020- 05 Eylül 2020 Cumartesi 17:00 tarihleri arasında şahsen kayıt yapabileceklerdir.
- E-kayıt işlemlerini tamamlayan öğrenciler kayıt olduklarını gösterir barkotlu bilgisayar çıktısını almaları gerekir.
- E-devlet üzerinden e-kayıt yaptıran öğrencilerin kayıt tarihlerinde Üniversitemize gelmelerine veya belge getirmelerine gerek yoktur.


-B-
2020-YKS SONUÇLARINA GÖRE YERLEŞEN ÖĞRENCİ ADAYLARININ
ŞAHSEN MÜRACAATLARINA GÖRE YAPILACAK KAYIT İŞLEMLERİ

E-devlet üzerinden e-kayıt yapmayan adaylar, 31 Ağustos 2020- 05 Eylül 2020 Cumartesi 17:00 tarihleri arasında kayıt için sadece nüfus cüzdanı ile birlikte ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokuluna başvurmaları gerekmektedir.
Ancak;
- Yerleştikleri Programların "özel koşulunda" ayrıca bir belge belirtilen bölümlere yerleşen adaylar, bu belgelerini şahsen kayıt esnasında teslim etmeleri gerekmektedir.
- Şahsen kayda gelen adayların MEB mezuniyet sorgusunda sorun olması halinde, kayıtlarının yapılabilmesi için lise diplomaları veya mezuniyet belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Bu nedenle, şahsen kayda gelen adayların lise diplomalarının yanlarında bulunması önerilir.
- MSB-ASAL sorgusu sonucu durumu sorunlu olan adaylardan Askerlik Şubesinden belge getirmeyenlerin kayıtları yapılacak ancak öğrenimlerine devam etmelerine izin verilmeyecektir.
- Aynı düzeyde başka örgün bir yükseköğretim programına kayıtlı olduğu tespit edilen adayların (lisans-lisans, önlisans-önlisans) kayıtları yapılmayacaktır. Adayların, aynı düzeyde diğer yükseköğretim kurumu ile ilişiklerinin bulunmadığını belgelemeleri halinde kayıtları yapılacaktır.

Kayıt Merkezleri adresleri için tıklayınız.


İKİNCİ AŞAMA
ÖĞRENİM ÜCRETİ (HARÇ) ÖDEME VE DERS KAYDI İŞLEMLERİ

E-devlet üzerinden e-kaydını ya da yerleştiği fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokuluna şahsen başvurarak kaydını yaptıran öğrenciler, ders kayıt tarihlerinde güz yarıyılı ders kayıtlarını da yaptırmak zorunda olup, ders kaydını yapmayan öğrenci güz yarıyılı derslerine devam edemeyecektir.
Normal öğretim programlarına yerleşen öğrenciler harç ödemeyecektir. Ancak, ikinci öğretim programlarına yerleşen öğrenciler ders kayıtlarını tamamlayabilmek için ders kayıt tarihlerinde harç ödemek zorundadırlar.
Herhangi bir yükseköğretim programında kaydı olduğu halde Üniversitemiz normal öğretim programına da kayıt yaptıracak olan öğrenciler normal öğretim harcını ödemek zorundadır.
Ders kayıt tarihlerinde yapılacak güz yarıyılı ders kayıtları ve harç ödemeleri ile ilgili detaylı bilgilendirme Üniversitemiz web sayfasından ayrıca yapılacaktır.

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

 

08 Ekim 2020, Perşembe / 2021 defa okundu.