2019-2020 Güz Yarıyılı Yılı Çift Anadal Programı

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

2019-2020 GÜZ YARIYILI YILI ÇİFT ANADAL PROGRAMI DUYURUSU

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca 2019-2020 Güz Yarıyılı Çift Anadal Programı başvurularında aranan şartlar ve takvim aşağıda belirtilmiştir.

      A – ŞARTLAR
 

1- Öğrenci çift anadal diploma programına kendi anadal diploma programının yalnız üçüncü veya beşinci yarıyıllarının başında, ilan edilen süreler içerisinde başvurabilir.

2- Başvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalaması 4,00 üzerinden en az 3,00 olan ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde bulunan öğrenciler, çift anadal diploma programına başvurabilirler.

3- Anadal diploma programındaki genel not ortalaması 4,00 üzerinden en az 3,00 olan, ancak anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer almayan öğrenciler de sahip oldukları aynı türdeki taban puanının çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmaması koşuluyla çift anadal diploma programına başvurabilirler.

4- Çift anadal diploma programına başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış ve herhangi bir disiplin cezası almamış olması gerekir

5- Başvurularda anadal programında çekilme işlemi yapılmış (W notu alınmış) dersler, alınmamış ders kapsamında değerlendirilir.

 

B - GEREKLİ BELGELER

 

1- Öğrenci Belgesi

2- Not belgesi (onaylı transkript).

3- Kayıtlı olduğu programın ilgili sınıfındaki başarı sıralamasını gösteren onaylı belge.

4- Anadal programına kayıt yaptırdığı yıla ait ÖSYS sonuç belgesi.

5- Anadal müfredatındaki derslerin içerikleri.

 

 

      C – ÇİFT ANADAL PROGRAMI MÜRACAAT TARİHLERİ

 

09 Temmuz 2019

İlgili birimlere müracaatın başlangıç tarihi

19 Temmuz 2019

İlgili birimlere müracaatın son günü

22 Temmuz – 02 Ağustos 2019

Değerlendirme

09 Ağustos 2019

Sonuçların ilgili Fakülte/Yüksekokul/MYO web sitesinde ilanı

 

      D- ÇİFT ANADAL PROGRAMI KONTENJANLARI

 

Lisans kontenjanlar için tıklayınız.

Önlisans kontenjanlar için tıklayınız.

 

 

      E- İLGİLİ BAĞLANTILAR

 

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi için tıklayınız.

 

10 Temmuz 2019, Çarşamba / 234 defa okundu.