Yönergeler, Esaslar, Senato Kararları

 YÖNERGELER..............................................................................................................................................................

Azami Öğrenim Süresi Sonunda Yapılacak İşlemlere İlişkin Yönerge
Başarı Değerlendirme Yönergesi
Çift Anadal Programı Yönergesi
Ders Açma/ Müfredat Hazırlama ve Müfredat Değişiklikleri İle ilgili İntibak Yönergesi
Diploma, Sertifika ve Belgeler ile İlgili Yönerge  
Eğitim-Öğretim Komisyonu Yönergesi
Fen Edebiyat Fakültesi İş Yeri Eğitimi Yönergesi
Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesi
İlk Yüzde On başarı Değerlendirme Yönergesi
İngilizce Hazırlık Programından ve Zorunlu Yabancı Dil Derslerinden Muafiyet Yönergesi 
Kariyer ve Mezun Merkezi (DPÜKAMER) Yönergesi
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönergesi
Okul Deneyimi, Öğretmenlik Uygulaması I ve Öğretmenlik Uygulaması II Dersleri Uygulama Yönergesi
Önlisans ve Lisans Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi
Önlisans ve Lisans Öğrenci Sınıf Belirleme Yönergesi
Önlisans ve Lisans Programlarına İntibakta Mevcut Başarı Notlarının Harf Notlarına Dönüştürülmesi Yönergesi
Önlisans/Lisans Programına Kabul, İlk Kayıt ve Ders İntibak İşlemleri Yönergesi
Özel ve Misafir Öğrenci Kayıt/Kabul Yönergesi
Sınav Yönergesi
Simav Teknoloji Fakültesi Bilimsel Hazırlık Programı Yönergesi
Staj Yönergesi
Uluslararası Öğrenci Kabulüne İlişkin Yönerge
Üniversite Ortak Seçmeli Dersler Yönergesi
Yandal Programı Yönergesi
Yatay Geçiş Yönergesi
Yaz Okulu Yönergesi

 

ESASLAR
Diploma, Geçici Mezuniyet Belgesi ve Diğer Belgelerin İkinci Nüshalarının Düzenlenmesi ile İlgili Esaslar
Uzaktan Öğretim Uygulama Esasları
2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında Eğitim Öğretimin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Esasları
Yaz Okulu Uzaktan Eğitim Uygulama Esasları
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 100/2000 YÖK Doktora Burslarına İlişkin Uygulama Esasları
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Lisansüstü Programlarına Başvurularda Dil Yeterliliği Olmayan Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kabul,  Kayıt Ve Öğrenimi Uygulama Esasları

 

SENATO KARARLARI
2020-2020 Bahar Yarıyılı Yarıyıl İçi Sınavlarından Sonra Derslerin Nasıl İşleneceğinin Belirlenmesine İlişkin Senato Kararı
Üniversite/Fakülte İsim Değişikliği Yapılan ya da Kapanan Birimlerimizden Mezun Olan Öğrencilerimize Verilecek Diplomalardaki İmza Yetkisi ile İlgili Senato Kararı
Değişim Programı Kapsamındaki Öğrencilerin Ders Kayıt İşlemleri ile İlgili Senato Kararı
Genel Not Ortalamalarının Mutlak Sistem Karşılıkları (100' lük Sistem Dönüşüm Tabloları, 03.12.2015 tarihinden önce mezun olan öğrencileri kapsar) 
Genel Not Ortalamalarının Mutlak Sistem Karşılıkları (100' lük Sistem Dönüşüm Tabloları, 03.12.2015 tarihinden sonra mezun olan öğrencileri kapsar)

  

MEVZUATLARDA HÜKÜM BULUNMAYAN DURUMLARLA İLGİLİ KARARLAR
Öğrenci Bursları Üzerine Yönetim Kurulu Kararı

 

Son Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2021, Cuma