Lisansüstü Program Açma

Lisansüstü Programa Açma Başvurusu İçin Yapılacak İşlemler

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının (Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığı) 16.02.2021 tarihli ve E-75850160-104.01.04.01-11197 sayılı; 18.02.2021 tarihli ve E-75850160-104.01.04.01-11949 sayılı yazıları ile bildirilen kriterler sağlandıktan sonra lisansüstü programa açma teklifi yapılmalıdır.

Üniversitemiz Senatosuna Sunulmak Üzere Rektörlüğümüze Gönderilecek Belgeler;

Doktora-Sanatta Yeterlilik Programları için;

Yüksek Lisans Programı için;

1

Enstitü Üst Yazısı

1

Enstitü Üst Yazısı

2

Enstitü Kurul Kararı

(Üst Yazı Ekinde Yer Alacak)

2

Enstitü Kurul Kararı

(Üst Yazı Ekinde Yer Alacak)

3

Bölüm Üst Yazısı ve Kurul Kararı

(Üst Yazı Ekinde Yer Alacak)

3

Bölüm Üst Yazısı ve Kurul Kararı

(Üst Yazı Ekinde Yer Alacak)

4

Program Bilgileri Formu

(Üst Yazı Ekinde Yer Alacak)

4

Program Bilgileri Formu

(Üst Yazı Ekinde Yer Alacak)

5

Sistem Bilgileri Formu

(Üst Yazı Ekinde Yer Alacak)

5

Sistem Bilgileri Formu

(Üst Yazı Ekinde Yer Alacak)

6

Gerekçe

(Üst Yazı Ekinde Yer Alacak)

6

Gerekçe

(Üst Yazı Ekinde Yer Alacak)

7

Tablo 5a, Tablo 5b ve Tablo 6

(Üst Yazı Ekinde ve Teklif Dosyasında Yer Alacak)

7

Tablo 2a, Tablo 2b ve Tablo 6

(Üst Yazı Ekinde ve Teklif Dosyasında Yer Alacak)

8

Ek 2b’deki

Öğretim Üyelerinin Özgeçmişleri

(CD’de Yer Alacak)

8

Ek 2b’deki

Öğretim Üyelerinin Özgeçmişleri

(CD’de Yer Alacak)

9

Ders Açma/ Müfredat Hazırlama ve Müfredat Değişiklikleri ile İlgili İntibak Yönergesi’ne uygun şekilde;

Müfredat Tablosu ve

Ders Tanım Formu ve Bologna Bilgileri

(CD’de Yer Alacak)

9

Ders Açma/ Müfredat Hazırlama ve Müfredat Değişiklikleri ile İlgili İntibak Yönergesi’ne uygun şekilde;

Müfredat Tablosu ve

Ders Tanım Formu ve Bologna Bilgileri

(CD’de Yer Alacak)

 

Doktora-Sanatta Yeterlilik Programı

Teklif Dosyası için;

Yüksek Lisans Teklif Dosyası için;

Program İle İlgili Bilgileri Formu

Program İle İlgili Bilgileri Formu

Sistem Bilgileri Formu

Sistem Bilgileri Formu

Gerekçe

Gerekçe

Tablo 5a

Tablo 2a

Tablo 5b

Tablo 2b

Tablo 6

Tablo 6

 

* Eğitimi yabancı dille yapılacak doktora programları için Tablo 5a, Yüksek Lisans programları için ise Tablo 2a’da, Türkçe ve Yabancıdil eğitimi verecek öğretim üyeleri ayrı ayrı belirtilecek ve yabancı dilde eğitim verecek öğretim üyelerinin yabancı dil belgeleri üst yazı ekinde yer alacak.

*Teklif Dosyası ve Teklif Dosyasında yer alan evrakların bulunduğu CD’nin Rektörlüğümüze elden teslim edilmesi gerekmektedir.

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programı Açılması ve Yürütülmesine Dair İlkeler
Gerekçe Formatı
Program Bilgileri Formu (Doktora Sanatta Yeterlilik)
Program Bilgileri Formu (Yüksek Lisans)
Sistem Bilgileri Formu
Tablo 2a (Yüksek Lisans)
Tablo 2b (Yüksek Lisans)
Tablo 5a (Doktora-Sanatta Yeterlilik
Tablo 5b (Doktora-Sanatta Yeterlilik)
Tablo 6
Müfredat Tablosu
Bologna Ders Tanım Şablonu

 

Son Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2021, Pazartesi