YÖK Mevzuatı (Öğrenci)

 

Ek Madde 1 uyarınca yapılacak yatay geçiş işlemlerinde güz ve bahar dönemi için yükseköğretim kurumları tarafından yürütülecek işlemlere ilişkin usul ve esaslar
Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Önlisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik
Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar   /   Yurtdışından Öğrenci Kabulü İle İlgili YÖK Yazısı             

Zorunlu hazırlık sınıfında başarısız olan ve ilişiği kesilen öğrencilerin eğitim dili Türkçe olan programlara yerleştirilmeleriyle ilgili YÖK esasları

Zorunlu hazırlık sınıfında başarısız olan ve ilişiği kesilen öğrencilerin eğitim dili Türkçe olan programlara yerleştirilmeleriyle ilgili YÖK esasları (6. Madde Değişikliği)

7143 Sayılı Kanunun Uygulama İlkeleri
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Sağlık Lisans Tamamlamalarına İlişkin Usul ve Esaslar
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı İlahiyat Lisans Tamamlamalarına İlişkin Usul ve Esaslar
Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği

 

Son Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2023, Cuma