Program Açma (Doktora)

DOKTORA PROGRAMI AÇILMASI İÇİN YAPILACAK İŞLEMLER

 

Üniversitemiz Senatosuna Sunulmak Üzere Rektörlüğümüze Gönderilecek Belgeler;

 

Notlar:

1- Eğitimi yabancı dille yapılacak programlar için, Tablo 5a’da, türkçe ve yabancı dil eğitimi verecek öğretim üyeleri ayrı ayrı belirtilecek ve yabacı dilde eğitim verecek olan öğretim üyelerinin yabancı dil belgeleri üst yazı ekinde yer alacak,

2- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca açılması uygun görülen program için Müfredat Tablosu ve Ders Tanım Formları (Türkçe-İngilizce) 2 hafta içerisinde hazırlanarak, alınacak birim kurul kararı ile birlikte Üniversitemiz Senatosuna sunulmak üzere Rektörlüğe gönderilecektir.

 

Son Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2023, Cuma