2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Okulu Kayıt Duyurusu

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

YAZ OKULU KAYIT DUYURUSU

   A- UZAKTAN DERS KAYIT AŞAMALARI

 • Yaz okulunda ders kaydı yapacak üniversitemiz ve diğer üniversite öğrencileri 13.07.2020 10:00-14.07.2020 17:30 arasında Öğrenci Bilgi Sistemine (OBS) giriş yaparak ders kaydı yapabilirler. Ancak, Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi öğrencisi olmayıp, Mühendislik Fakültesinden ders almak isteyen öğrenciler, Mühendislik Fakültesinden kontenjanlar dâhilinde sadece 14.07.2020 tarihinde 09:00-17:30 saatleri arasında ders kaydı yapabilecektir.
 • Derslerini seçerek kaydeden öğrenci, ders kayıt ekranında görülen yaz okulu ücretini yine kayıt tarihleri içerisinde Ziraat Bankası ATM veya internet bankacılığı üzerinden ödeyecektir.
 • Derslerini seçen ve ders ücretini ödeyen öğrenciler OBS’ye giriş yaparak kesinleştirme işlemini yapacaktır.
 • Derslerini seçen ve ücretini ödeyerek kaydını kesinleştiren öğrenci, kayıt tarihlerinde alabileceği AKTS dahilinde yeni ders ekleyebilir. Bu şekilde ders ekleyen öğrenci eklediği derse ait ücreti de ödeyip kesinleştirme işlemini tekrar yapacaktır.
 • Kayıt tarihlerinde kaydını kesinleştirmeyen öğrencilerin kaydı geçersiz sayılacaktır.
 • 13-14 Temmuz 2020 tarihleri arasında ders kaydını kesinleştiren öğrencilerin ders kayıt onayları, danışmanları tarafından 14.07.2020 saat 23:59’a kadar yapılacaktır. (Onay için öğrencinin danışmanına ulaşmasına gerek yoktur.)
 •  Kapatılan dersler 16.07.2020 tarihinde birimlerin internet sayfalarında ilan edilecektir.
 • Öğrenciler, ekle gününde (17.07.2020), sadece kapatılan derslerinin yerine, danışmanlarının kurumsal e-posta adresleri üzerinden iletişime geçerek ders ekleme talebinde bulunabilecekler.  Ders eklemesi yapılması durumunda, kaydın danışman tarafından (aynı gün sonu 23.59 a kadar) tekrar onaylanması gerekmektedir.
 • Bir dersin açılmaması veya çakışması nedeniyle birimler arası ders seçimi yapılabilmesi için, farklı birimden eşleştirilmesi için birim/bölüm tarafından görevlendirilen ve birim internet sayfasında ilan edilen personelin kurumsal e-posta adreslerine ders uygunluk talep formunun gönderilmesi gerekmektedir. Onay alındıktan sonra ders kaydı yapılabilecektir. Bu işlemler öğrenci tarafından 13.07.2020 10:00 - 14.07.2020 14:00 aralığında tamamlanması gerekmektedir.
 • Bir dersin açılmaması veya çakışması nedeniyle diğer üniversitelerden ders kaydı yapabilmesi için, birim/bölüm tarafından görevlendirilen ve birim internet sayfasında ilan edilen personelin kurumsal e-posta adreslerine ders uygunluk talep formunun gönderilmesi gerekmektedir. Onay alındıktan sonra ders kaydı yapılabilecektir.

 

B- DİĞER ÜNİVERSİTELERDEN GELEN ÖĞRENCİLERİN DERS KAYDI

06-10 Temmuz 2020 tarihleri arasında ön başvurusuna göre Öğrenci Bilgi Sistemine eklenen diğer üniversite öğrencileri, ders kayıtlarını aşağıda belirtildiği şekilde yapacaklardır;

- http://obs.dpu.edu.tr adresinden öğrenci girişi seçilerek kullanıcı adı (öğrenci numarası) ve üniversitemiz sistemine kaydedildiğinde, tarafına sms ile bildirilen parolayla giriş yapılır.

- Sol taraftaki menülerden “Ders ve Dönem İşlemleri” menüsünden “Ders Kayıt” seçilir.

- Gelen ekranda seçilecek ders hangi yarıyılda ise bulunarak sol tarafındaki “+” butonuna basılır ve içerdeki derse ait “+” işareti tıklanarak ders eklenir.

- Seçilecek derslerin eklenmesi bittikten sonra ekranda görünen tutar öğrenci numarası ile Ziraat Bankası ATM ve internet bankacılığı vasıtasıyla ödenir.

- Derslerini seçen ve ders ücretini ödeyen öğrenciler OBS’ye giriş yaparak kesinleştirme işlemini yapacaktır. Kayıt tarihlerinde kaydını kesinleştirmeyen öğrencilerin kaydı geçersiz sayılacaktır.

- Kapatılan dersler 16.07.2020 tarihinde birimlerin internet sayfalarında ilan edilecektir.

-Öğrenciler, ekle gününde (17.07.2020), sadece kapatılan derslerinin yerine, OBS’de belirtilen danışmanlarının kurumsal e-posta adresleri üzerinden iletişime geçerek ders ekleme talebinde bulunabilecekler. Ders eklemesi yapılması durumunda, kaydın danışman tarafından tekrar onaylanması gerekmektedir.

 

C- DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ HUSUSLAR

 • Öğrenci, yaz okulu ekle süresinde kaydından düşürülen dersler yerine, açılması kesinleşen derslere toplam AKTS sınırları içinde kalmak kaydıyla ders ekleyebilir. Ancak, açılması kesinleşen ders silinemez.
 • Öğrenci, yaz okulunda kayıt yapılacak dersin açılması durumunda kendi bölümünden/programından almak zorundadır. Çakışan derslere kayıt yaptırılamaz. Yaz okulunda kendi bölümünde/programında açılmayan, çakışma olması durumunda veya kontenjan yetersizliği nedeniyle kayıt yapılamayan bir dersi, AKTS ve ders içeriğinin ilgili bölüm başkanlığınca/müdürlükçe uygun görülmesi halinde sırasıyla başka bir bölümden/programdan, başka birimlerden veya diğer üniversitelerin yaz okulundan alabilir.
 • Ders ekleme işlemi yapılması durumunda varsa ücret farkının ödenmesi gerekmektedir. İade edilmesi gereken ücret farkı için ise ilgili birime dilekçe ile başvuruda bulunulması gerekmektedir. Ücret geri ödemeleri yaz okulu sonunda yapılabilecektir.
 • Yaz Okulunda, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesi çerçevesinde toplam en fazla 15 AKTS değerindeki derslere kayıt yaptırılabilir. Üniversitemiz öğrencilerinden genel not ortalaması 3.00 ve üstünde olanlar, 20 AKTS değerine kadar derse kayıt yaptırabilirler. Ancak, 2547 sayılı Kanunun Ek 26 ncı maddesine göre, yaz okuluna katılacak öğrencilerin ders kaydı, toplam 280 saat (haftalık 280/1518 saat), toplam yaz okulu ücreti ise, yıllık öğrenci katkı payının iki katını aşamaz.

D- YAZ OKULU İLE İLGİLİ LİNKLER

Yaz Okulu Akademik Takvimi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesi

Yaz Okulu Ücret Tablosu

            ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

11 Eylül 2020, Cuma / 16377 defa okundu.