2021-2022 Yaz Okulu Kayıt Duyurusu

T.C.

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİSANS VE ÖN LİSANS PROGRAMLARI

YAZ OKULU KAYIT DUYURUSU

1. GENEL KURALLAR

Yaz Okulu Ders Kaydı Önemli Tarihleri

Ders Kaydı Başlangıç *                                                                       

04 Temmuz 2022 - 10:00

Ders Kaydı Bitiş *

05 Temmuz 2022 - 17:30 

Kapatılan Derslerin İlanı**

06 Temmuz 2022

Ders Ekleme

07 Temmuz 2022

* Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi öğrencisi olmayıp, Mühendislik Fakültesinden ders almak isteyen öğrenciler, sadece 05 Temmuz 2022 tarihinde 10:00-17:30 saatleri arasında Mühendislik Fakültesi kontenjanları dâhilinde ders kaydı yapabileceklerdir.

**İlgili Fakülte/ Yüksekokul/ Meslek Yüksekokullarının internet sayfalarında yayınlanacaktır

 • Açılması planlanan dersler, ilgili Fakülte/ Meslek Yüksekokullarının internet sayfalarında yayınlanmıştır.

Yaz Okulu açılacak birimler

Fen Edebiyat Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Mimarlık Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

Simav Teknoloji Fakültesi

Spor Bilimleri Fakültesi

Emet Meslek Yüksekokulu

Simav Meslek Yüksekokulu

Pazarlar Meslek Yüksekokulu

 • Derslerini seçen öğrenciler, ders kayıt ekranında görülen yaz okulu ücretini kayıt tarihleri içerisinde öğrenci numarası ile Ziraat Bankası internet bankacılığı üzerinden veya ATM’lerinden ödeyebileceklerdir. Öğrenci numarası karakter sayısı 12’den fazla olan ya da harf içeren Diğer Üniversite öğrencilerinin ödeme işlemleri T.C. Kimlik numarası üzerinden yapılacaktır.
 • Öğrenciler, yaz okulunda kayıt yapılacak dersin açılması durumunda kendi bölümünden/programından almak zorundadırlar. Çakışan derslere kayıt yaptırılamaz.
 • Öğrenciler, yaz okulunda almak istediği dersin, kendi bölümünde/programında açılmaması, ders çakışması veya kontenjan yetersizliği nedeniyle kayıt yapılamaması durumunda, AKTS ve ders içeriğinin ilgili bölüm başkanlığınca/müdürlükçe uygun görülmesi halinde öncelikle başka bir bölümden/programdan, başka birimlerden veya diğer üniversitelerin yaz okulundan alabilirler.
 • Öğrenciler, yaz okulu ekle süresinde kapatılan dersin yerine, toplam AKTS sınırları içinde kalmak kaydıyla yeni ders ekleyebilirler. Ancak, açılması kesinleşen ders silinemez.
 • Ders ekleme işlemi yapılması durumunda varsa ücret farkının ödenmesi gerekmektedir. İade edilmesi gereken ücret farkı için ise, ilgili birime dilekçe ile başvuruda bulunulması gerekmektedir. Ücret geri ödemeleri yaz okulu sonunda yapılabilecektir.
 • Yaz Okulunda, Üniversitemiz birimlerinden ya da diğer üniversitelerden olmak üzere, “Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesi” çerçevesinde toplam en fazla 15 AKTS değerindeki derslere kayıt yaptırılabilir.
 • Üniversitemiz öğrencilerinden genel not ortalaması 3.00 ve üstünde olanlar, 20 AKTS değerine kadar derse kayıt yaptırabilirler. Ancak, 2547 sayılı Kanun’un Ek 26’ncı maddesine göre, yaz okuluna katılacak öğrencilerin ders kaydı, toplam 280 saat (haftalık 280/15≈18 saat), toplam yaz okulu ücreti ise, yıllık öğrenci katkı payının iki katını aşamaz.

2. YAZ OKULU DERS KAYIT AŞAMALARI

          A.ÜNİVERSİTEMİZ ÖĞRENCİLERİ

 • Üniversitemiz öğrencileri, 04-05 Temmuz 2022 tarihleri arasında Öğrenci Bilgi Sistemine (OBS) giriş yaparak Yaz Okulu ders kayıtlarını uzaktan yapabilirler.
 • Derslerini seçen ve ücretini ödeyen öğrenciler OBS’ye giriş yaparak kesinleştirme işlemini yapacaktır.
 • Ders kaydını kesinleştiren öğrenciler, ders kayıt tarihlerinde alabileceği AKTS dahilinde yeni ders ekleyebilir. Bu şekilde ders ekleyen öğrenciler eklediği derse ait ücreti de ödeyip kesinleştirme işlemini tekrar yapacaktır.
 • Ders kayıt tarihlerinde kaydını kesinleştirmeyen öğrencilerin kaydı geçersiz sayılacaktır.
 • Ders kayıt tarihlerinde ders kaydını kesinleştiren öğrencilerin ders kayıt onayları, danışmanı tarafından  5 Temmuz 2022 saat 23:59’a kadar yapılacaktır. (Onay için öğrencinin danışmanına ulaşmasına gerek yoktur.)
 • Öğrenciler, ekle gününde (7 Temmuz 2022), sadece kapatılan derslerinin yerine, danışmanı ile birlikte ders ekleyebilir. Ders eklenmesi durumunda, kaydın danışmanı tarafından tekrar onaylanması gerekmektedir.
 • Ekle gününde, sadece kapatılan derslerin yerine ekleme yapılabileceği için, kapatılan derslerin yerine eklenecek yeni derslerin ders saatinin fazla olması durumunda, oluşan ücret farkı tahsil edilecektir.
 • Öğrencilerin, bir dersin açılmaması veya çakışması nedeniyle, Üniversitemiz diğer birim/bölümlerinden ders seçimi yapabilmeleri için Üniversitemiz Birim/Bölüm Arası Ders Uygunluk Talep Formunu, birim/bölüm tarafından görevlendirilen ve birim internet sayfasında ilan edilen personelin kurumsal e-posta adreslerine 5 Temmuz 2022 saat 14.00’e kadar göndermeleri gerekmektedir. Ders uygunluk talep formu onaylandıktan sonra ders kaydı yapılabilecektir.
 • Öğrencilerin, alacakları ders/derslerin açılmaması veya çakışması nedeniyle diğer üniversitelerden ders kaydı yapabilmeleri amacıyla, birim/bölüm tarafından görevlendirilen ve birim internet sayfasında ilan edilen personelin kurumsal e-posta adreslerine Üniversite Dışı Ders Uygunluk Talep Formunun gönderilmesi gerekmektedir.
 • Onay alınmadan diğer üniversiteden alınan ders notları kabul edilmeyecektir.

            B. DİĞER ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ

B-1- Ders Kaydı Öncesi Yapılacak İşlemler

 • Daha önceki yıllarda Üniversitemiz Yaz Okulu başvurusu bulunmayan diğer üniversite öğrencilerinin, 5 Temmuz 2022 saat 15:30’a kadar TC/YU Kimlik belgesi ile birlikte ilgili birimin öğrenci işlerine şahsen gelerek Üniversitemiz Öğrenci Bilgi Sistemine kayıt yaptırması gerekmektedir.
 • Daha önceki yıllarda Üniversitemiz Yaz Okulu başvurusu bulunan diğer üniversite öğrencilerinin durumlarının güncellenebilmesi için; 20 Haziran-1 Temmuz 2022 tarihleri arasında Önceki Yıllarda Yaz Okulu Başvurusu Bulunan Öğrencilerin Durum Güncelleme Formu”’nun öğrenciler tarafından doldurulması gerekmektedir. Durumu güncellenen öğrencilere OBS erişim bilgileri E- Posta/SMS ile bildirilecektir.  Form için tıklayınız.

 

B-2- Ders kayıt aşamaları

 • http://obs.dpu.edu.tr adresinden öğrenci girişi seçilerek kullanıcı adı (öğrenci numarası) ve üniversitemiz sistemine kaydedildiğinde, kendilerine bildirilen parolayla giriş yapılır.
 • Sol taraftaki menülerden “Ders ve Dönem İşlemleri” menüsünden “Ders Kayıt” seçilir.
 • Gelen ekranda seçilecek ders hangi yarıyılda ise bulunarak sol tarafındaki “+” butonuna basılır ve yeni pencere içerisinde bulunan derse ait “+” işareti tıklanarak seçilecek ders eklenir.
 • Derslerini seçen ve ders ücretini ödeyen öğrencilerin OBS ders kayıt ekranından kesinleştirme işlemini yapmaları gerekmektedir.
 • Kayıt tarihlerinde kaydını kesinleştirmeyen öğrencilerin kaydı geçersiz sayılacaktır.
 • Öğrenciler, kapatılan derslerinin yerine ekle gününde (7 Temmuz 2022) danışmanı ile iletişim kurarak ders ekleme talebinde bulunabilir. Dersin eklenmesi durumunda, kaydın danışman tarafından tekrar onaylanması gerekmektedir.
 • Öğrencilerin birden fazla birimden ders alma talebi olması durumunda; öğrenci numarası, ad soyad ve almak istediği derse ait birim/bölüm bilgilerini Rektörlük Öğrenci Daire Başkanlığının kurumsal eposta adresine 5 Temmuz saat 15:30’a kadar (ogrisl@dpu.edu.tr) göndermeleri gerekmektedir.
 • Öğrencilerin birim içinde birden fazla bölümden ders alma talebi olması durumunda, ilgili birimin öğrenci işleri ile irtibata geçerek ders almak istedikleri bölüme geçişi sağlanacaktır.

 ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

 

 

 

 

06 Temmuz 2022, Çarşamba / 22718 defa okundu.