Merkezi Yerleştirme Puanı ile (Ek Madde 1) Yatay Geçiş Duyurusu (2022-2023 Güz Yarıyılı)

T.C.

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

2022-2023 GÜZ YARIYILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI (EK MADDE 1) İLE YATAY GEÇİŞ DUYURUSU

Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçişle ilgili Ek Madde 1 kapsamında Üniversitemize yatay geçiş yapacak öğrenciler ile ilgili gerekli belgeler, müracaat ve değerlendirme takvimi aşağıda belirtilmiştir.

A – BAŞVURU YERİ VE BAŞVURU ŞEKLİ

Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlar hariç, bütün müracaatlar belgeler tamamlanmış olarak başvuru süresi içerisinde elektronik ortamda yapılacaktır.

Müracaat için tıklayınız.

Kayıt hakkı elde eden adaylar, ilgili Fakülte Dekanlıklarına / Yabancı Diller Yüksekokul Müdürlüğüne / Meslek Yüksekokul Müdürlüklerine aşağıda belirtilen tarihlerde evrak asılları ile şahsen müracaat edeceklerdir.

B – BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

  • Başvuru Formu  Form için tıklayınız.
  • Öğrenci Belgesi (Onaylı veya E-Devlet sistemi üzerinden alınan belge)
  • Disiplin durumunu gösterir belge (Kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumu onaylı)
  • ÖSYM (YKS, DGS) Yerleştirme Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı)
  • ÖSYM (YKS, DGS) Sonuç Belgesi (Farklı puan türünde yatay geçiş yapmak isteyenler adaylar için) (İnternet çıktısı)
  • Not Durum Belgesi (onaylı transkript veya E-Devlet sistemi üzerinden alınan transkript)
  • Ders İçerikleri (İntibak ve ders saydırma işlemleri için)
  • Kayıtlı Oldukları Üniversiteden Alacakları Yatay Geçişine Engel Bir Durum Olmadığına Dair Belge (Kesin kayıt esnasında teslim edilecektir.) 

C- DEĞERLENDİRME

Merkezi Yerleştirme Puanı ile (Ek Madde 1) yapılacak yatay geçişler, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının “Güz Başvurularına İlişkin Usul ve Esaslar”  ve “Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesi” çerçevesinde değerlendirilecektir.

YÖK Esasları

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesi

D – MÜRACAAT VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

Başvuru başlangıç tarihi

01 Ağustos 2022

Başvuru bitiş tarihi

15 Ağustos 2022

Değerlendirme

16-18 Ağustos 2022

Asil ve yedek adayların başvuru sonuçlarının birim web sayfasında ilan edilmesi

22 Ağustos 2022

Asil aday kayıt tarihleri

23-25 Ağustos 2022

Boş kalan kontenjanlara göre kayıt hakkı kazanan yedek adayların birim web sayfasında ilan edilmesi

26 Ağustos 2022

Yedek aday kayıt tarihleri

31 Ağustos – 02 Eylül 2022

Kaydı yapılan öğrencilerin dosyalarının ilgili üniversitelerden istenmesi

05-30 Eylül 2022

E – DERS İÇERİKLERİ

2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Güz Yarıyılı merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçişle ilgili Ek Madde 1 kapsamında kayıt yapacak öğrencilerimize ıslak imzalı belge verilmeyecektir. İlgili öğrenciler için, https://obs.dpu.edu.tr/oibs/bologna adresinden ders içeriklerine ulaşılabilecektir.

Diğer üniversitelerden başvuruda bulunacak öğrencilerin kendi Üniversitelerinden benzer yolla temin edecekleri ders içerikleri kabul edilecektir.

F– İNTİBAK VE DERS SAYDIRMA İŞLEMLERİ

İntibak ve ders saydırma işlemlerinizi ilgili Fakülte Dekanlıkları/ Yüksekokul Müdürlüğü/ Meslek Yüksekokul Müdürlükleri’nden takip ediniz.

03 Ağustos 2022, Çarşamba / 5865 defa okundu.