7417 Sayılı Af Kanunu Kapsamında Önlisans / Lisans Programları Yatay Geçiş Duyurusu (2022-2023 Bahar)

T.C. KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

7417 SAYILI KANUN İLE İLGİLİ YÖK USUL VE ESASLARI’NIN 18. MADDESİ KAPSAMINDA

2022-2023 BAHAR YARIYILINDAN YARARLANMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLER İÇİN YATAY GEÇİŞ DUYURUSU

(ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI)

05/07/2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Geçici Madde olarak eklenen 83’üncü maddenin uygulanmasına ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 18.07.2021 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısında belirlenen usul ve esaslar ve Üniversitemiz Senatosunun 08.09.2022 tarihli 30 sayılı toplantısında belirlenen "Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 7417 Sayılı Kanun İle 2547 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici Madde 83 Uygulama Usul ve Esasları"  kapsamında Üniversitemiz Lisans/Ön Lisans programlarına taban puanına göre yatay geçiş yapacak öğrenciler ile ilgili gerekli belgeler, müracaat ve değerlendirme takvimi aşağıda belirtilmiştir.

YÖK Esasları(18.07.2022 Yükseköğretim Genel Kurul Kararı ve 21.09.2022 Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı) ile güncellenmiştir.

DPÜ Esasları

A – BAŞVURU YERİ VE BAŞVURU ŞEKLİ

Müracaatlar belgeler tamamlanmış olarak başvuru süresi içerisinde elektronik ortamda yapılacaktır.

Müracaat için tıklayınız.

Kayıt hakkı elde eden adaylar, ilgili Fakülte Dekanlıklarına / Yabancı Diller Yüksekokul Müdürlüğüne / Meslek Yüksekokul Müdürlüklerine aşağıda belirtilen tarihlerde evrak asılları ile şahsen müracaat edeceklerdir.

B – BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

  • Başvuru Formu  Form için tıklayınız.
  • 7417 sayılı Kanunun 35’inci maddesi ile 2547 sayılı Kanun’a eklenen Geçici 83’üncü madde kapsamından yararlanarak ilişiği kesildiği Üniversitede yeniden öğrenciliğe kayıt yaptırdığına dair onaylı öğrenci belgesi,
  • ÖSYS/YKS/ DGS yerleştirme sonuç belgesi (Sonuç belgesi ÖSYM doğrulama kodlu olmalı veya kayıtlı olunan üniversite tarafından onaylanmış olmalıdır),
  • Önceki öğrenciliği süresi içerisinde almış olduğu dersler var ise, bu derslere ait ders içeriklerine ilişkin belge ve onaylı not durum çizelgesi,
  • Disiplin durumunu gösterir belge (kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumu onaylı),
  • Kayıtlı oldukları üniversiteden/birimden alacakları yatay geçişine engel bir durum olmadığına dair belge.

C-  MÜRACAAT VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

7417 SAYILI KANUN KAPSAMINDA

YATAY GEÇİŞ BAŞVURU TAKVİMİ

(ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI)

2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı

Başvuru son tarihi

20 Ocak 2023

Başvuru Değerlendirme Tarihleri

23-25 Ocak 2023

Başvuru Sonuçlarının Birim İnternet Sayfalarında İlanı

26 Ocak 2023

Kesin Kayıt Tarihleri

30 Ocak – 1 Şubat 2023

Ders Kayıt Tarihleri

6-10 Şubat 2023

D – DERS İÇERİKLERİ

Yatay geçiş kapsamında kayıt yapacak öğrencilerimize ıslak imzalı belge verilmeyecektir. İlgili öğrenciler için, https://obs.dpu.edu.tr/oibs/bologna adresinden ders içeriklerine ulaşılabilecektir.

Diğer üniversitelerden başvuruda bulunacak öğrencilerin kendi Üniversitelerinden benzer yolla temin edecekleri ders içerikleri kabul edilecektir.

E– İNTİBAK VE DERS SAYDIRMA İŞLEMLERİ

İntibak ve ders saydırma işlemlerinizi ilgili Fakülte Dekanlıkları/ Yüksekokul Müdürlüğü/ Meslek Yüksekokul Müdürlükleri’nden takip ediniz.

F- DEĞERLENDİRME

7417 Sayılı Kanun İle 2547 Sayılı Kanuna Eklenen Geçiçi Madde 83 Uygulama İlkeleri’nin 18. Maddesinde  “2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun Geçici 83’üncü maddesinden yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptıranlardan ÖSYS/YKS puanı, giriş yılı itibarıyla aynı veya farklı bir diploma programının aynı türden taban puanına sahip olanlar, bu programlardan birine yatay geçiş talebinde bulunabilecektir” denilmektedir. Bu kapsamda yatay geçiş için müracaat eden öğrencilerin taban puanına göre değerlendirilmeleri yapılacaktır.

Öğrenci işleri Daire Başkanlığı

29 Aralık 2022, Perşembe / 908 defa okundu.