Çift Anadal Programı Duyurusu Önlisans (2022-2023 Bahar Yarıyılı)

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI

ÖN LİSANS PROGRAMLARINDA ÇİFT ANA DAL PROGRAMI DUYURUSU

Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana dal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca ön lisans programlarında 2022-2023 Bahar Yarıyılı Çift Ana dal Programı başvurularında aranan şartlar ve takvim aşağıda belirtilmiştir.

 

A – ŞARTLAR

1- Öğrenci ön lisans programlarında çift ana dal diploma programına kendi ana dal diploma programının, ikinci veya üçüncü yarıyıllarının başında ilan edilen süreler içerisinde başvurabilir.

2- Başvuru anında ana dal diploma programındaki genel not ortalaması 4,00 üzerinden en az 3,00 olan ve ana dal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde bulunan öğrenciler, çift ana dal diploma programına başvurabilirler.

3- Ana dal diploma programındaki genel not ortalaması 4,00 üzerinden en az 3,00 olan, ancak ana dal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer almayan öğrenciler de sahip oldukları aynı türdeki taban puanının çift ana dal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmaması koşuluyla çift ana dal diploma programına başvurabilirler. Ayrıca, başarı sıralaması şartı aranan programlarda çift ana dal yapmak isteyen öğrencinin, ilgili Yönetmelikte belirlenen diğer şartların yanı sıra kayıt olduğu yıldaki ilgili programın Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen başarı sıralaması şartını sağlamış olması gerekir

4- Çift ana dal diploma programına başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar ana dal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış ve herhangi bir disiplin cezası almamış olması gerekir

5- Başvurularda ana dal programında çekilme işlemi yapılmış (W notu alınmış) dersler, alınmamış ders kapsamında değerlendirilir.

 

B – BAŞVURU YERİ VE BAŞVURU ŞEKLİ

 Bütün müracaatlar gerekli belgeler tamamlanmış olarak başvuru süresi içerisinde çevrimiçi yapılacaktır. Müracaat için tıklayınız.

Kayıt hakkı elde eden adayların kesin kayıtları, ilgili Meslek Yüksekokul Müdürlüklerine aşağıda belirtilen tarihlerde evrak asılları ile şahsen müracaat ederek yüz yüze yapılabilecektir.

 

C - GEREKLİ BELGELER

1- Başvuru formu Başvuru formu için tıklayınız.

2- Öğrenci Belgesi (onaylı veya E-Devlet üzerinden alınan belge)

3- Not belgesi (onaylı transkript veya E-Devlet üzerinden alınan transkript)

4- Kayıtlı olduğu programın ilgili sınıfındaki başarı sıralamasını gösteren onaylı belge.

5- Ana dal programına kayıt yaptırdığı yıla ait ÖSYS sonuç belgesi.

6- Ana dal müfredatındaki derslerin içerikleri.

 

D – DEĞERLENDİRME

Çift Ana dal Programı başvuruları, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Çift Ana dal Programı Yönergesi çerçevesinde değerlendirilir.  Yönerge için tıklayınız.

 

E – KONTENJANLAR

Kontenjanlar için tıklayınız.

 

F – ÇİFT ANADAL PROGRAMI MÜRACAAT TARİHLERİ

Başvuru Başlangıç Tarihi

30 Ocak 2023 (09.00)

Başvuru Bitiş Tarihi

31 Ocak 2023 (17.00)

Başvuru Değerlendirme Tarihleri

01-02 Şubat 2023

Asil ve Yedek Adayların Başvuru Sonuçlarının Birim Web Sayfalarından İlanı

03 Şubat 2023

Asil Adayların Kayıt Tarihleri

06-08 Şubat 2023

Kayıt Hakkı Kazanan Yedek Adayların Birim Web Sayfasında İlan Edilmesi

09 Şubat 2023

Yedek Adayların Kayıt Tarihleri

10 Şubat 2023

 

G – DERS İÇERİKLERİ

2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Yarıyılı Çift Ana Dal Programı başvuruları kapsamında kayıt yapacak öğrencilerimize ıslak imzalı belge verilmeyecektir. İlgili öğrenciler için, https://obs.dpu.edu.tr/oibs/bologna adresinden ders içeriklerine ulaşılabilecektir.

 

H– İNTİBAK VE DERS SAYDIRMA İŞLEMLERİ

İntibak, ders saydırma, ders kayıt işlemlerinizi ilgili Meslek Yüksekokul Müdürlükleri’nden takip ediniz.

27 Ocak 2023, Cuma / 293 defa okundu.