(Güncel) Eğitimine Devam Eden Son Sınıf Öğrencilerine Verilecek Pedagojik Formasyon Eğitimi ile İlgili Duyuru

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

 LİSANS PROGRAMLARINDA EĞİTİMİNE DEVAM EDEN SON SINIF ÖĞRENCİLERİNE VERİLECEK PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ İLE İLGİLİ DUYURU

Üniversitemiz Senatosu’nun 01.02.2023 tarih ve 05 Sayılı toplantısında alınan karar uyarınca daha önceden yayımlanan 27.01.2023 tarihli duyuru güncellenmiştir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın, "Pedagojik Formasyon Eğitimi" konusundaki açıklamaları çerçevesinde Üniversitemizde gerekli çalışmalar yapılmıştır.

Bu kapsamda; Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu’nun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları" nın ekinde yer alan öğretmen yetiştiren fakülteler dışında formasyon eğitimi alınabilen alanlar arasında yer alan bölümlere, Üniversitemiz Senatosu’nun 26.01.2023 tarihli ve 04 sayılı toplantısında kabul edilen kontenjanlar ve esaslar çerçevesinde öğrenci kabulü yapılacaktır. (Esaslar için tıklayınız.)

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nün düzenlemiş olduğu "Uygulama Öğrencilerinin Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge"nin 4. Maddesinin "o" bendinde yer alan "Uygulama öğretim elemanı, En fazla 12 (on iki) uygulama öğrencisinin öğretmenlik uygulaması derslerini uygulama öğretmeni ile planlayan, uygulama öğrencisinin dersine fiilen katılan ve değerlendiren, Yönergenin ilgili maddelerine göre yürüten ve şu öncelik sırasına göre belirlenen, ilgili öğretmenlik programında lisans eğitimi, lisansüstü eğitim yapmış veya Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) doçentliği olan öğretim elemanlarını ifade eder" hükmü çerçevesinde söz konusu alanlarda görevli her öğretim elemanına 12 öğrenci düşecek şekilde kontenjan belirlenmiştir.

Üniversitemiz Senatosu’nda kontenjanı kabul edilen ve ilgili bölümlerden 2022-2023 bahar yarıyılı sonunda mezun olabilecek durumda olan ve halen derslere devam etmekte olan son sınıf öğrencilerine talep etmeleri halinde ve kontenjan dâhilinde 2022-2023 Bahar Yarıyılı ve 2023-2024 Güz Yarıyılında Pedagojik Formasyon Eğitimi verilecektir. Diğer sınıflar için düzenlenecek Pedagojik Formasyon Eğitimi, 2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren planlanarak söz konusu yarıyıllar itibarıyla ilan edilecektir.

Pedagojik Formasyon Eğitimi kapsamında alınan derslerin kredisi (40 AKTS), öğrencinin müfredatında yer alan derslerin kredisine (240 AKTS) dâhil değildir. Alınacak Pedagojik Formasyon dersleri öğrencilerin Not Durum Çizelgesi (Transkript) içerisinde pedagojik formasyon dersi olarak gösterilecektir ve bu dersler mezuniyet ortalamalarına dahil edilecektir.

Ayrıntılı bilgi için YÖK yazısını inceleyebilirsiniz. (YÖK yazısı için tıklayınız

 

A –KONTENJANLAR

FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ADI

LİSANS PROGRAM ADI

KONTENJAN

(2022-2023 Bahar)

Fen Edebiyat Fakültesi

Biyoloji

12

Fizik

12

Matematik

12

Türk Dili ve Edebiyatı

36

Sosyoloji

12

İngiliz Dili ve Edebiyatı

108

Tarih

36

Kimya*

24

Güzel Sanatlar Fakültesi

Resim

12

Yabancı Diller Yüksekokulu

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık

4

İktisadi ve İdari Bilimler

İktisat

12

İşletme

16

Maliye

20

Kamu Yönetimi

20

Uluslararası Ticaret ve Finansman

4

Spor Bilimleri Fakültesi

Antrenörlük

60

Spor Yöneticiliği

60

Rekreasyon

48

 

* İşletmede Mesleki Eğitim Uygulamasının yürütüldüğü Kimya Programında yukarıda verilen kontenjan dâhilinde öncelikle 4. Sınıf öğrencilerinin kayıtlarının yapılmasına, kontenjanın dolmaması halinde Kimya Programı 3. Sınıf öğrencilerinin bu kontenjana dahil edilmesi.

 

B- ŞARTLAR

  1. Kontenjan ilan edilen programda kayıtlı olması,
  2. 2022-2023 bahar yarıyılı sonunda mezun olabilecek durumda olmak,
  3. Disiplin cezası almamış olmak.

C BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

  • Başvurular, gerekli belgeler tamamlanmış olarak başvuru süresi içerisinde şahsen bölüm başkanlıklarına ya da sistem üzerinden çevrimiçi olarak yapılacaktır.

        Çevrimiçi müracaat için tıklayınız.  (Başvurular 06.02.2023 Saat 00.00 itibari ile sona ermiştir.)

D – BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

  1. Başvuru dilekçesi (Form dilekçe için tıklayınız.)
  2. Not durum belgesi (Güncel tarihli, Fakülte/Yüksekokul öğrenci işlerinden alınacak onaylı transkript veya E-Devlet üzerinden alınan transkript).

E – DEĞERLENDİRME

Pedagojik Formasyon Eğitim başvurusu bulunan öğrencilerin disiplin cezası olup olmadığı birim tarafından öğrenci bilgi sisteminde kontrol edilir, disiplin cezası olmayan öğrencilerin durumu “Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretmen Yetiştiren Fakülteler Dışında Formasyon Eğitimi Alınabilen Alanlarda Örgün Eğitim Ve Öğretim Süresi İçinde Pedagojik Formasyon Eğitimine Başvuracak Öğrencilerin Belirlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Esaslar” çerçevesinde bölüm başkanlığı tarafından değerlendirilir, birim kurul kararı onayı ile ilan edilir.

F- TAKVİM

Şahsen Başvuru

30.01.2023-03.02.2023 tarihlerinde,

09:00-12:00, 13:00-17:00 saatleri arasında

Çevrimiçi Başvuru

01.02.2023 günü saat 10:00’ da başlar

05.02.2023 günü saat 23:59’da sona erer.

Başvuru Değerlendirme Tarihleri

06.02.2023-07.02.2023

Başvuru değerlendirme sonuçlarının ilanı

08.02.2023

Pedagojik Formasyon Ders kayıt tarihleri

09.02.2023-10.02.2023

 

 

06 Şubat 2023, Pazartesi / 886 defa okundu.