2022-2023 Bahar Eğitimi ve Ders Kayıtları Hakkında Duyuru

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

2022-2023 BAHAR YARIYILI

ÖN LİSANS-LİSANS PROGRAMLARI DERS KAYIT DUYURUSU 

Üniversitemizde yer alan ön lisans, lisans (hazırlık sınıfı dâhil) ve lisansüstü eğitim programlarının müfredatlarında yer alan ve 2022-2023 Bahar Yarıyılında açılacak olan tüm dersler uzaktan öğretim yöntemiyle yürütülecek, sınavların uygulama şekli ise daha sonra ilan edilecektir. 
Ancak, Öğretmenlik Uygulaması dersi, (7+1) programı uygulanan fakültelerin ilgili programlarında öğrenim gören  (+1) döneminde bulunan öğrencilerin mesleki eğitimleri ile TÖMER’de yürütülmekte olan Türkçe eğitimi dersleri yüz yüze yapılacaktır.

1.DERS KAYIT TAKVİMİ

Ders Kayıt Tarihleri

Başlangıç

6 Şubat 2023 (Saat 10:00)

Bitiş

24 Şubat 2023 (Saat 23:59) *

Derslerin Başlama Tarihi

27 Şubat 2023

Ders Ekle / Sil Tarihleri

Başlangıç

27 Şubat 2023 (08:30)

Bitiş

1 Mart 2023 (17:30)

Mazeretli Kayıt Başvuru Tarihleri

02-03 Mart 2023 (17:30)

Mazeretli Kayıt Başvurularının Değerlendirilmesi

6 Mart 2023

Mazeretli Kayıt Tarihleri

Başlangıç

7 Mart 2023 (08:30)

Bitiş

8 Mart 2023 (17:30)

Depremzede Öğrenciler için Mazeretli Kayıt Başvuru Son Tarihi

24 Mart 2023

Depremzede Öğrenciler için Mazeretli Kayıt Başvuruları Değerlendirilmesi ve Rektörlüğe Bildirilmesi

27 Mart 2023

 

* Katkı payı/harç ücreti ödeme işlemlerinin, Bankanın gün sonu ödeme işlem saati olan 22:00’a kadar gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

2. DERS KAYIT AŞAMALARI  

2.1. Ders kayıt tarihleri içerisinde Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden ders seçim ve kayıt işlemleri aşağıda belirtildiği şekliyle ve sırasıyla yapılması gerekmektedir.

 • SİSTEME GİRİŞ (http://obs.dpu.edu.tr)
  • “Öğrenci Girişi“ butonunu tıklayınız.
  • Öğrenci no ve şifreniz ile giriş yapınız.

Öğrenciler, Öğrenci Bilgi Sistemine girişlerde yaşanabilecek şifre problemlerinde kayıtlı oldukları birimlerin kurumsal e-posta adresi aracılığı ile yeni şifre talebinde bulunulabilecektir. Ayrıca, e-Devlet ile giriş seçeneği kullanılarak öğrenci bilgi sistemine giriş yapılabilir.

 • DERS EKLEME
  • [Ders ve Dönem İşlemleri] menüsüne giriniz,
  • [Ders Kayıt] alt menüsüne giriniz.
  • (+) butonuna basarak dersleri ekleyiniz. (Yeni yerleşen öğrencilerimizin ikinci yarıyıla ait muafiyeti kabul edilen derslerin haricindeki tüm dersleri seçmesi zorunludur.)
 • KESİNLEŞTİRME
  • Ders ekleme işlemi tamamlandıktan sonra ders kaydının kesinleştirilmesi gerekmektedir. Bunun için önce “KONTROL ET” sonrasında “KESİNLEŞTİR” butonunu tıklayınız. Ders kayıt tarihleri içerisinde ders kaydını kesinleştirmeyen öğrenci kayıt yaptırmamış kabul edilir.

2.2. Varsa öğrenim ücreti/katkı payı tutarının öğrenci numarası ile ödenmesi gerekmektedir. Ödenmemesi durumunda ders kayıt kesinleştirme işlemi gerçekleştirilemez.  

2.3. Seçilen derslerin kontrol edilerek kesinleştirme işleminin yapılması.

Ders kayıt tarihleri içerisinde ders kaydını kesinleştirmeyen öğrenci ders kaydını yaptırmamış kabul edilir.

2.4. Kesinleştirilen ders kaydının, kayıt yenileme süreci içerisinde ilgili danışman tarafından incelenerek onaylanması.

Ders kayıt onayı için öğrencilerin danışmanlarına ulaşmalarına gerek yoktur.

2.5. Ders kayıt tarihleri içerisinde ders kaydını kesinleştiren, ancak danışman onayı yapılmamış öğrencilerden ders değişikliği yapmak isteyenler, bu işlemi çevirim içi (online) olarak yapabilirler.

Ders değişikliği yapan öğrenci, tekrar kesinleştirme işlemi yapmak zorundadır.

2.6. Ders kayıt tarihlerinden sonra (6-24 Şubat 2023) ders kaydında eksik/hata olan öğrenciler ekle- sil tarihlerinde (27 Şubat-1 Mart 2023) danışmanları ile danışmanlarının kurumsal e-posta adresleri üzerinden ya da yüz yüze  iletişime geçerek ders ekle-sil talebinde bulunabileceklerdir.  Ders ekle-sil yapılması durumunda, kaydın danışman tarafından (1 Mart 2023 Saat 23:59’ a kadar) tekrar onaylanması gerekmektedir.

ÇİFT ANA DAL DERS KAYDI

3.1.Çift ana dal öğrencisinin ders kaydında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’ndeki ders kayıt kuralları geçerlidir.

3.2.İki yarıyıl üst üste çift ana dal programından ders seçmeyen öğrencinin çift ana dal programından kaydı silinir.

3.3. Çift ana dal programına kayıtlı öğrenci ana dalına ait katkı payı/öğrenim ücreti esaslarına tabidir.

3.4. Ana dalından mezun olan ve sadece çift ana dalına kayıt yaptıracak öğrenciler, çift ana dal öğrenci numarası ile (varsa) harç ödemesini yapacaktır.

 

4. ÖĞRENİM ÜCRETİ / KATKI PAYI ÖDEMESİ

 • Aşağıdaki tablolarda belirtilen katkı payı/ öğrenim ücreti tutarları 2022-2023 bahar yarıyılını kapsamaktadır.
 • İkinci öğretim programlarına kayıt yaptırarak hazırlık sınıfında öğrenim görmeye devam edecek öğrenciler, kayıt yaptırdıkları programın öğrenim ücretini ödeyeceklerdir.
 • İkinci öğretim programında öğrenim gören öğrenci aşağıdaki tablolarda belirtilen ikinci öğretim öğrenim ücretini (harç) ödeyecektir.
 • Öğrenim ücreti/ katkı payı ödemeleri sadece Ziraat Bankası ATM’lerinden ve Ziraat Bankası İnternet Bankacılığı üzerinden öğrenci numarası ile yapılabilir.

Ziraat Bankası İnternet Bankacılığı/ ATM ödeme işlemi adımları; Ödeme işlemleri/ Eğitim Sınav Ödemeleri/ Üniversite Harç Ödemeleri/ Kütahya Dumlupınar Üniversitesi seçilmesi gerekir/ Öğrenci numarası girilir/ karşınıza gelen öğrenim ücreti ödenecektir.

4.1. ÖĞRENİM ÜCRETİ/ KATKI PAYI MİKTARLARI

 4.2. ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERE UYGULANACAK DÖNEMLİK ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

 

5.  KAYITLAR İLE İLGİLİ ÖNEMLİ UYARILAR

5.1. 06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli deprem afetinin ülke genelindeki etkileri nedeniyle, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 17.02.2023 tarihli ve 12552 sayılı yazıları ve Üniversitemiz Senatosu’nun 20.02.2023 tarihli ve 2023-09 sayılı toplantısında alınan kararlar doğrultusunda, 2022-2023 Bahar Yarıyılında eğitim-öğretim faaliyetleri “Kütahya Dumlupınar Üniversitesi  2022-2023 Bahar Yarıyılı  Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Esasları” çerçevesine yürütülecektir.  Esaslar için  tıklayınız.

5.2 Mazereti nedeniyle süresi içerisinde ders kayıt işlemlerini tamamlayamayan öğrenci, mazeretli kayıt başvuru tarihleri içerisinde başvurması ve mazeretinin birim yönetim kurulunda kabul edilmesi halinde mazeretli kayıt tarihlerinde kaydını yapabilecektir.

5.3. Öğrenci Bilgi Sisteminde, harç tutarı vb. konular için Fakülte/ Yüksekokul/ Meslek Yüksekokulu öğrenci işleri veya bölüm sekreterleri ile irtibata geçilecektir.

5.4. Ön Lisans/Lisans programlarında azami öğrenim süresini tamamlayan ve başarısız, hiç almadığı veya DZ notlu ders sayısı 5 ve altında olanlardan,

a) Uygulaması olmayan başarısız dersleri için sınav hakkı (yarıyıl içi/ yarıyıl sonu/ bütünleme) kullanmak isteyenlerle,

b) Uygulaması olan başarısız derslerle, hiç almadığı veya DZ notlu dersler için bir defaya mahsus devam hakkı kullanmak isteyenler, ders ücretlerini/ dönem ücretlerini ödemek şartıyla ders kaydı yapacaklardır.

5.5“Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Önlisans/Lisans Programına Kabul, İlk Kayıt Ve Ders İntibak İşlemleri Yönergesi” nin 9’uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “…Üniversiteye kayıtlı öğrenciler ise, başka yükseköğretim kurumlarında daha önce almış oldukları derslerden muafiyet isteklerini kayıt yenileme tarihleri içerisinde yapar, muafiyet talepleri ilgili yönetim kurulu tarafından ekle sil tarihleri sonuna kadar değerlendirilir.” hükmü çerçevesinde ders intibak talebinde bulunacak öğrencilerin kayıt yenileme tarihleri içerisinde (6-24 Şubat 2023)  onaylı not çizelgeleri (transkript) ve ders içerikleriyle birlikte bir dilekçe ile fakülte ve yüksekokullarda ilgili bölüm başkanlığına, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu müdürlüğüne başvurmaları gerekir.

5.6. Üniversitemize ait eğitim öğretimi düzenleyen mevzuatı mutlaka okuyunuz.

5.7. Üniversitemiz internet sayfasında yapılan duyuruları sürekli takip ediniz.

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

 

24 Şubat 2023, Cuma / 1006 defa okundu.