İlk Defa Öğrenci Alımı

Bölüm/Programa İlk Defa Öğrenci Alımı Başvurusu İçin Yapılacak İşlemler

- Lisans programı için bölüm kurul kararı daha sonra Fakülte/Yüksekokul kurul kararı alınması,

- Önlisans programı için MYO kurul kararı ve Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü’nce kurul kararı alınması.

 

Üniversitemiz Senatosuna Sunulmak Üzere Rektörlüğümüze Gönderilecek Belgeler;

Lisans Programı için;

Önlisans Programı için;

Uzaktan Öğretim Lisans-Önlisans Programları için;

1

Fakülte/Yüksekokul Üst Yazısı

1

Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü Üst Yazısı

1

Fakülte/Yüksekokul/ Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü Üst Yazısı

2

Fakülte/Yüksekokul Kurul Kararı

(Üst Yazı Ekinde Yer Alacak)

2

Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü Kurul Kararı

(Üst Yazı Ekinde Yer Alacak)

2

Fakülte/Yüksekokul/ Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü Kurul Kararı

(Üst Yazı Ekinde Yer Alacak)

3

Bölüm Üst Yazısı ve Kurul Kararı

(Üst Yazı Ekinde Yer Alacak)

3

MYO Üst Yazısı ve Kurul Kararı

(Üst Yazı Ekinde Yer Alacak)

3

Bölüm/MYO Üst Yazısı ve Kurul Kararı

(Üst Yazı Ekinde Yer Alacak)

4

Program Bilgileri Formu

(Üst Yazı Ekinde Yer Alacak)

4

Program Bilgileri Formu

(Üst Yazı Ekinde Yer Alacak)

4

Program Bilgileri ve Bilgi Derleme Formu

(Üst Yazı Ekinde Yer Alacak)

5

Gerekçe

(Üst Yazı Ekinde Yer Alacak)

5

Gerekçe

(Üst Yazı Ekinde Yer Alacak)

5

Gerekçe

(Üst Yazı Ekinde Yer Alacak)

6

Sistem Bilgileri Formu

(Üst Yazı Ekinde Yer Alacak)

6

Sistem Bilgileri Formu

(Üst Yazı Ekinde Yer Alacak)

6

Sistem Bilgileri Formu

(Üst Yazı Ekinde Yer Alacak)

7

Tablo 2a ve Tablo 2b

(Üst Yazı Ekinde Yer Alacak)

7

Ek 1b ve Ek 1c

(Üst Yazı Ekinde Yer Alacak)

7

Öğrenci Alımı Teklifi ve Ders Verecek Öğretim Elemanı Formu

(Üst Yazı Ekinde Yer Alacak)

8

Varsa Protokol

(Üst Yazı Ekinde Yer Alacak)

8

Varsa Protokol

(Üst Yazı Ekinde Yer Alacak)

8

Varsa Protokol

(Üst Yazı Ekinde Yer Alacak)

9

Ders Açma/ Müfredat Hazırlama ve Müfredat Değişiklikleri ile İlgili İntibak Yönergesi’ne uygun şekilde;

Müfredat Tablosu, Ders Tanım Formu ve Bologna Bilgileri (Ders İçerikleri) (Notlar: 3’üncü madde)

9

Ders Açma/ Müfredat Hazırlama ve Müfredat Değişiklikleri ile İlgili İntibak Yönergesi’ne uygun şekilde;

Müfredat Tablosu, Ders Tanım Formu ve Bologna Bilgileri (Ders İçerikleri) (Notlar: 3’üncü madde)

9

Ders Açma/ Müfredat Hazırlama ve Müfredat Değişiklikleri ile İlgili İntibak Yönergesi’ne uygun şekilde;

Müfredat Tablosu, Ders Tanım Formu ve Bologna Bilgileri (Ders İçerikleri)

(Notlar: 3’üncü madde)

 

Lisans Programı Teklif Dosyası için;

Önlisans Programı Teklif Dosyası için;

Uzaktan Öğretim Lisans-Önlisans Programları için;

Program Bilgileri Formu

Program Bilgileri Formu

Program Bilgileri Formu

Sistem Bilgileri Formu

Sistem Bilgileri Formu

Bilgi Derleme Formu

Gerekçe

Gerekçe

Sistem Bilgileri Formu

Tablo 2a

Tablo 1b

Gerekçe

Tablo 2b

Tablo 1c

Öğrenci Alımı Teklifi ve Ders Verecek Öğretim Elemanı Formu

 

Notlar:

1- Eğitimi yabancı dille yapılacak lisans programları için Tablo 2a’da, önlisans programları için Tablo 1b’de, Türkçe ve Yabancı dil eğitimi verecek öğretim üyeleri/görevlileri ayrı ayrı belirtilecek ve yabacı dilde eğitim verecek öğretim üyeleri/görevlilerinin yabancı dil belgeleri üst yazı ekinde gönderilecektir.

2- Öğrenci alımı talep edilen programda Zorunlu Hazırlık Yabancı Dil Eğitimi var ise alınacak kurul kararlarında mutlaka belirtilmelidir.

3- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca öğrenci alımı uygun görülen program için Müfredat Tablosu ve Ders Tanım Formları (Türkçe-İngilizce) 2 hafta içerisinde hazırlanarak, alınacak birim kurul kararı ile birlikte Üniversitemiz Senatosuna sunulmak üzere Rektörlüğü gönderilecektir.

 

Son Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2022, Perşembe