İlk Defa Öğrenci Alımı

Bölüm/Programa İlk Defa Öğrenci Alımı Başvurusu İçin Yapılacak İşlemler

 

- Lisans programı için bölüm kurul kararı daha sonra Fakülte/Yüksekokul kurul kararı alınması,

 

- Önlisans programı için MYO kurul kararı ve Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü’nce kurul kararı alınması.

 

Üniversitemiz Senatosuna Sunulmak Üzere Rektörlüğümüze Gönderilecek Belgeler;

 

Lisans Programı için;

Önlisans Programı için;

1

Fakülte/Yüksekokul Üst Yazısı

1

Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü Üst Yazısı

2

Fakülte/Yüksekokul Kurul Kararı

(Üst Yazı Ekinde Yer Alacak)

2

Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü Kurul Kararı

(Üst Yazı Ekinde Yer Alacak)

3

Bölüm Üst Yazısı ve Kurul Kararı

(Üst Yazı Ekinde Yer Alacak)

3

MYO Üst Yazısı ve Kurul Kararı

(Üst Yazı Ekinde Yer Alacak)

4

Sistem Bilgileri Formu

(Üst Yazı Ekinde Yer Alacak)

4

Sistem Bilgileri Formu

(Üst Yazı Ekinde Yer Alacak)

5

Gerekçe

(Üst Yazı Ekinde Yer Alacak)

5

Gerekçe

(Üst Yazı Ekinde Yer Alacak)

6

Tablo 2a ve Tablo 2b

(Üst Yazı Ekinde ve Teklif Dosyasında Yer Alacak)

6

Ek 1b ve Ek 1c

(Üst Yazı Ekinde ve Teklif Dosyasında Yer Alacak)

7

Ek 2b’de yer alan Öğr. Üyelerinin Özgeçmişleri

(CD’de Yer Alacak)

7

Ek 1c’deki

Öğretim Üyelerinin Özgeçmişleri

(CD’de Yer Alacak)

8

Program Bilgileri Formu

(Üst Yazı Ekinde Yer Alacak)

8

Program Bilgileri Formu

(Üst Yazı Ekinde Yer Alacak)

9

Varsa Protokol

(Teklif Dosyasında Yer Alacak)

9

Varsa Protokol

(Teklif Dosyasında Yer Alacak)

10

Ders Açma/ Müfredat Hazırlama ve Müfredat Değişiklikleri ile İlgili İntibak Yönergesi’ne uygun şekilde;

Müfredat Tablosu ve

Ders Tanım Formu ve Bologna Bilgileri

(CD’de Yer Alacak)

10

Ders Açma/ Müfredat Hazırlama ve Müfredat Değişiklikleri ile İlgili İntibak Yönergesi’ne uygun şekilde;

Müfredat Tablosu ve

Ders Tanım Formu ve Bologna Bilgileri

(CD’de Yer Alacak)

 

 

 

Lisans Programı Teklif Dosyası için;

Önlisans Programı Teklif Dosyası için;

Program Bilgileri Formu

Program Bilgileri Formu

Sistem Bilgileri Formu

Sistem Bilgileri Formu

Gerekçe

Gerekçe

Tablo 2a

Tablo 1b

Tablo 2b

Tablo 1c

 

 

* Eğitimi yabancı dille yapılacak lisans programları için Tablo 2a ve önlisans programları için Tablo 1b’de, Türkçe ve Yabancıdil eğitimi verecek öğretim üyeleri/görevlileri ayrı ayrı belirtilecek ve yabacı dilde eğitim verecek öğretim üyeleri/görevlilerinin yabancı dil belgeleri üst yazı ekinde gönderilecek.

 

* Öğrenci alımı talep edilen programda Zorunlu Hazırlık Yabancı Dil Eğitimi var ise kurul kararlarında mutlaka belirtilmelidir.

 

 *Teklif Dosyası ve Teklif Dosyasında yer alan evrakların bulunduğu cd Rektörlüğümüze elden teslim edilecektir.

Son Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2021, Çarşamba