Akademik Takvim (Birim)

2023-2024 Genel Akademik Takvimi (*) 

(*) Üniversitemiz Senatosu'nun 01.09.2023 tarih ve 25 sayılı kararı ile 2023-2024 güz yarıyılında "Müfredatlara Ders Ekleme Taleplerin Son Günü" olarak 08.09.2023, 2023-2024 bahar yarıyılı için ise 26.01.2024 tarihi belirlenmiştir.

Son Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2024, Pazartesi