Bölüm Programı ABD ASD Açma (Lisans)

Lisans Bölüm/Program/Anabilim/Anasanat Dalı Açılması İçin Yapılacak İşlemler

  • Bölüm/program/anabilim/anasanat dalı açılması için gerekçe hazırlanması,
  • Bölüm/program/anabilim/anasanat dalı açılması için teklif formu hazırlanması,
  • Bölüm için; fakülte/yüksekokul kurul kararı alınması,
  • ABD/ASD için; bölüm kurul kararı ve fakülte/yüksekokul kurul kararı alınması,

Üniversitemiz Senatosuna Sunulmak Üzere Rektörlüğe Gönderilecek Belgeler;

Son Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023, Perşembe